Науково-видавничий сектор

НАУКОВО-ВИДАВНИЧИЙ СЕКТОР (НВС НЛ КаУ) – функціональна складова структури НЛ КаУ, яка здійснює видавничий супровід діяльності Університету, відповідає за підготовку й видання наукової, навчально-методичної й науково-популярної друкованої та електронної продукції.

menu 01menu 02menu 03menu 04menu 05menu 07menu 08 menu 10menu 11menu 12 menu 13menu 14menu 15menu 16

Основними напрямами діяльності НВС НЛ КаУ є:

  • науково-видавничий супровід наукової, навчальної, методичної та науково-дослідницької роботи, координація і контроль за якістю видавничого процесу;
  • збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності Університету у вигляді рукописів праць, що готуються до друку;
  • підготовка і видання періодичних видань Університету (збірники наукових праць, журнали, альманахи, матеріали конференцій, диспутів, інших заходів тощо);
  • підготовка до друку навчальних та методичних підручників, лекційних курсів, практичних і методичних рекомендацій, семінарів, тренінгів, монографій, інших колективних праць, що забезпечують органічне поєднання навчального, методичного та наукового процесів в Університеті;
  • проведення видавничої діяльності, опублікування результатів наукової, навчально-методичної й науково-популярної роботи учасників освітного процесу та їх введення у практичну діяльність і навчальний процес;
  • здійснення інформаційно-презентаційної, рекламної діяльності Університету.