Науково-дослідні інститути

НДІ стратегічних та політико-правових досліджень   

tokar

Директор: Бедь Віктор Васильович,
доктор богословських наук,
доктор юридичних наук, професор.

Мета діяльності: проведення стратегічних та політико-правових досліджень, їх експертний супровід, вивчення правового поля суспільно-політичних процесів, дослідження та аналіз проблемних політико-правових аспектів розвитку України.

Головні напрями діяльності: організаційний та науково-методичний супровід стратегічних та політико-правових проєктів; наукове обґрунтування, аналіз та експертна оцінка проблем і перспектив суспільно-політичних та політико-правових процесів розвитку на Закарпатті, в Україні та світі; дослідження проблем та перспектив сфери стратегічного розвитку і національної безпеки України; політико-правове дослідження і експертна оцінка проблемних питань стану і розвитку політичної та правової систем суспільства, а також  економічного, соціального, гуманітарного, етнополітичного, воєнно-політичного, зовнішньополітичного, інформаційного, релігійного, екологічного розвитку в Україні та світі; моніторинг регіональних аспектів суспільного розвитку Закарпаття і України; здійснення наукової експертизи проєктів та діючих законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів регіональної та центральної влади; проведення науково-правової експертизи в галузі правознавства.

 Контакти: aau_2006@ukr.net

НДІ філософії, богослов’я та аналітики

artyomova

Директор: Артьомова Майя Георгіївна,
доктор філософський наук, професор.

Мета діяльності: дослідження теоретичних і практичних проблем філософії, богослов’я та аналітики, логіки, методології та філософії науки, вдосконалення зв’язків української філософської думки з іншими інтелектуальними традиціями світової філософської думки, вивчення філософських проблем релігієзнавства і богослов’я.

Головні напрями діяльності: наукова розробка фундаментальних і прикладних проблем філософії, богослов’я та аналітики; вивчення релігійних процесів в Україні і підготовка науково-дослідних праць; опрацювання науково-аналітичних та експертних документів; опрацювання методології пізнання, яка використовує для отримання нового знання як суто наукові, так й інтуїтивні методи; дослідження головних тенденцій сучасної світової філософії, зокрема ціннісно-нормативних чинників обґрунтування соціальних теорій та реґулювання суспільних відносин; дослідження форм мислення і світовідчуття, що спирається на науковий підхід; вдосконалення сутнісних знань про процеси реального світу; вироблення засобів перетворення інтуїтивних уявлень у логічний, раціональний план мислення.

Контакти: amg18@ukr.net

НДІ історії українських національно-визвольних змагань

vchorashnya

Директор: Вчорашня Антоніна Іванівна,
доктор педагогічних наук, професор.

Мета діяльності: дослідження та аналіз історії національно-визвольних змагань українців упродовж різних історичних періодів і, зокрема, новітнього періоду, часу боротьби за відновлення Української державності наприкінці 1980-х – початку 1990-х років.

Головні напрями діяльності: дослідження історичних етапів боротьби за українську державність, організаційну самостійність, державну незалежність; вивчення воєн та інших збройних конфліктів, повстань тощо на території сучасної України і в межах традиційного проживання українців у інших державних об’єднаннях; аналіз історичних і культурно-національних, просвітницьких традицій; вивчення загальнодержавних та регіональних особливостей боротьби українців за свою незалежність; дослідження стереотипів та національної свідомості громадян України; збір та формування архіву національно-визвольних змагань українців за державну незалежність; збереження історичної пам’яті; повернення із забуття імен несправедливо забутих борців за незалежність України.

 Контакти: antoninavchorashnya@ukr.net

НДІ освіти дорослих та неперервної освіти

basarab

Директор: Басараб Михайло Михайлович,
кандидат історичних наук, професор.

Мета діяльності: сприяння розвитку неперервної педагогічної освіти та освіти дорослих для відтворення людського капіталу й інтелекту суспільства, забезпечення сталого людського розвитку держави через якісну підготовку педагогічних кадрів для всієї сфери освіти.

Головні напрями діяльності: формування методологічної культури педагогічних кадрів; запровадження європейського досвіду професійно-педагогічної підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра для всіх спеціальностей (магістр у вищих навчальних закладах може займати посаду викладача); забезпечення якості освіти на всіх рівнях відповідно до світових та європейських стандартів; розробка теоретичних і прикладних питань, пов’язаних із форматом освіти дорослих та неперервної освіти; здійснення безпосередніх контактів і виконання спільних наукових проектів з науково-педагогічними, науковими та науково-просвітніми закладами України та сусідніх держав, організація науково-дослідних експедицій та досліджень; ініціювання та проведення науково-практичних семінарів, конференцій, диспутів, круглих столів; здійснення видавничої діяльності.

 Контакти: basarabmm@ukr.net

 

НДІ практичної психології, реабілітації та інклюзії

syvniy

Директор: Сивній Наталія Федорівна,
доктор психологічних наук, професор.

Мета діяльності: дослідження основних системотворчих засад практичної психології, визначення її специфіки та зв’язку з іншими психологічними напрямами, спрямованими на відновлення психічних та фізичних сил у людини, а також вивчати умови доступності освіти для всіх, незалежно від наявності особливих освітніх потреб.

Головні напрями діяльності: розробка методологічних основ діяльності практичного психолога; психологічне забезпечення оптимального функціонування навчальних, науково-дослідних та інших установ і організацій (допомога у складанні навчальних програм, посібників і підручників, розробка психологічних рекомендацій і методичних матеріалів, програм підготовки і перепідготовки кадрів тощо); організаційно-методична, дослідницько-аналітична, психотерапевтична, консультативно-просвітницька діяльність; вдосконалення професійної компетентності та умов праці; практична психологічна допомога особам, які її потребують (консультування, профілактика, корекція).

Контакти: btuncvik.nataliya@gmail.com

НДІ менеджменту туристичного і готельного бізнесу

Директор:  Ярема Олена Миколаївна,
доктор психологічних наук, професор.

Мета діяльності: дослідження, аналіз та напрацювання науково-теоретичних та практичних рекомендацій щодо розвитку вітчизняного і міжнародного туристичного і готельного бізнесу.

Головні напрями діяльності: менеджмент в туристичному і готельному бізнесі в Україні та світі; відслідкування тенденцій розвитку вітчизняного і міжнародного туристичного і готельного бізнесу; діяльність провідних вітчизняних і міжнародних туристичних агенцій, фірм, готелів, готельно-ресторанних комплексів, зеленого туризму, присадибного зеленого туризму, круїзного вітчизняного і міжнародного туризму, страхових послуг в галузі туризму тощо.

Контакти: olenajarema26@gmail.com

НДІ української духовної культури

syvniy

Директор: Жабляк Марія Дмитрівна,
доктор педагогічних наук, професор.

Мета діяльності: організація, координація та здійснення наукових досліджень в галузі української духовної культури; наукове забезпечення українознавчого складника в системі освіти і виховання України; підготовка фахівців вищої кваліфікації з курсів духовно-морального спрямування; поширення наукової та науково-популярної інформації (знань) про українську духовну культуру.

Головні напрями діяльності: систематичне вивчення, науково-практичне дослідження й моніторинг проблем впровадження курсів духовно-морального спрямування у заклади освіти області; привернення уваги українського суспільства до вихователя, вчителя, викладача, який викладає предмети духовно-морального спрямування; сприяти зростанню професійної майстерності педагогів; наукове забезпечення та розробка програм з української духовної культури, положення про фестивалі-конкурси; здійснення науково-методичної, навчально-методичної, інноваційної діяльності  в освітній галузі «Мистецтво» та курсів духовно-морального спрямування; дослідження проблем знищення безцінних пам’яток культури, захист кращих традицій української духовної культури, української духовної музики; аналіз, організація та проведення фестивалів-конкурсів «Знавці української духовної культури», «Різдвяна радість», «Духовні криниці Срібної землі», виконання спільних наукових проектів з науково-педагогічними, науковими та науково-просвітніми закладами України та сусідніх держав, організація науково-дослідних експедицій та досліджень.

Контакти: zhablyakmd@gmail.com