Акредитація

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки здобувачів вищої освіти за ступенем “молодший спеціаліст” у галузі знань 08 Право, з спеціальності 081 Право Ужгородського гуманітарно-економічного коледжу

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки здобувачів вищої освіти за ступенем “молодший спеціаліст” у галузі знань 0304 Право, з спеціальності 5.03040101 Правознавство

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030102 “Психологія”

Сертифікати про акредитацію

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми «081 Право»