Бухгалтерія

Основними завданнями бухгалтерської служби є: ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Університету, складання звітностей, відображення в документах інформації щодо господарських операцій та результатів діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами, забезпечення контролю за наявністю й рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

Працівники:

Лугош Лариса Миколаївна – головний бухгалтер

Соколова Надія Володимирівна – старший бухгалтер

Зозулинець Любов Іванівна – старший бухгалтер-касир

Години роботи: понеділок-п’ятниця з 10:00 до 16:00

Email: arol777@gmail.com

Години роботи: понеділок-п’ятниця з 10:00 до 16:00

Години роботи: понеділок-п’ятниця з 10:00 до 16:00