Вчена рада

Вчена рада Університету є колегіальним органом управління Університетом. Вчена рада створюється на п'ять років. Керівні органи - голова Вченої ради, секретар Вченої ради.

Засідання Вченої ради Університету проводяться, як правило, щомісячно (остання п'ятниця місяця). Позачергові засідання Вченої ради Університету можуть бути скликані за ініціативою Ректора або за вимогою не менше третини членів Вченої ради Університету.  

Склад Вченої ради Університету ухвалений рішенням Вченої ради 3 лютого 2020 року (протокол №6) та затверджений наказом Ректора Університету 3 лютого 2020 року (№03/02-20вр).

1.1. Члени Вченої ради за посадою:

1. Бедь Віктор Васильович, ректор, доктор богословських наук, доктор юридичних наук, професор, єпископ.

2. Токар Маріан Юрійович, перший проректор, доктор наук з державного управління.

3. Шимко Олена Володимирівна, проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного менеджменту, вчений секретар (секретар Вченої ради), доктор богословських наук, професор.

4. Дуб Марина Іванівна, проректор з навчальної роботи, доктор педагогічних наук, професор.

5. Лугош Лариса Миколаївна, проректор з економічних питань (головний бухгалтер), доктор економічних наук, професор.

6. Семйон Владислав Іванович, проректор з адміністративно-господарських питань, доктор філософії в галузі права, доцент.

7. Ярема Олена Миколаївна, декан гуманітарно-економічного факультету, доктор психологічних наук, професор.

8. Пайда Олексій Миколайович, завідувач кафедри правознавства та канонічного права, доктор юридичних наук, професор.

9. Урста Сергій Васильович, завідувач кафедри богослов’я, філософії та гуманітарних наук, доктор богословських наук, професор.

10. Міщенюк Наталія Михайлівна, завідувач кафедри психології, педагогіки та соціальної роботи, доктор психологічних наук, професор.

11. Артьомова Майя Георгіївна, директор Науково-дослідного інституту філософії, богослов’я та аналітики, доктор філософських наук, професор.

12. Завідна Людмила Дмитрівна. завідувач кафедри менеджменту, фінансів та інформаційних технологій, доктор економічних наук, професор.

13. Басараб Михайло Михайлович, директор Науково-дослідного інституту освіти дорослих та неперервної освіти, кандидат історичних наук, професор.

14. Вчорашня Антоніна Іванівна, директор Науково-дослідного інституту історії українських національно визвольних змагань, доктор педагогічних наук, професор.

15. Драшковці Арпад-Роберт Арпадович, директор Інституту міжнародної освіти, доктор юридичних наук, професор.

16. Жабляк Марія Дмитрівна, директор Науково-дослідного інституту української духовної культури, доктор педагогічних наук, професор.

17. Сивній Наталія Федорівна, директор Науково-дослідного інституту практичної психології, реабілітації та інклюзії, доктор психологічних наук, професор.

18. Стойка Марія Петрівна, директор Наукової бібліотеки Карпатського університету імені Августина Волошина.

1.2. Виборні представники факультетів, інститутів, інших структурних підрозділів, які обрані з науково-педагогічних, наукових, інших працівників університету:

19. Ковальова Олеся Іванівна, завідуюча Міжкафедральним сектором з методичної роботи.

20. Офіцинський Роман Андрійович, т.в.о. завідувача кафедри богослов’я, філософії та гуманітарних наук, доктор історичних наук, професор.

21. Бедь Віктор Вікторович, помічник ректора, юрист юридичного відділу, доктор філософії в галузі права, доцент.

22. Чийпеш Роман Михайлович, директор Майнового комплексу Університету.

23. Понзель Віктор Вікторович, перший помічник ректора, голова Студентської ради Університету, студент IV курсу (Право).

 

Документи:

Положення про Вчену раду Карпатського університету імені Августина Волошина

 

Протоколи:

№6 від 03.02.2020 р.

№7 від 28.02.2020 р.

№8 від 26.03.2020 р.

№9 від 29.05.2020 р.

№10 від 26.06.2020 р.

№1 від 11.09.2020 р.

№2 від 27.11.2020 р.

№3-4 від 18.12.2020 р.