Відділ кадрів

Забезпечує документообіг з кадрових питань: здійснює прийняття, переведення, переміщення, звільнення з роботи науково-педагогічних працівників, працівників навчально-допоміжного та господарсько-обслуговувального персоналу відповідно до трудового законодавства та наказу ректора. Веде особові справи працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів денної та заочної форм навчання обчислює трудовий і науково-педагогічний стаж роботи працівників, здійснює контроль за встановленням доплат (надбавок) за вислугу років, складає графік відпусток та облікує їх, проводить прийом працівників з питань, що належать до компетенції відділу кадрів.

Години роботи: понеділок-п’ятниця з 10:00 до 16:00

Години роботи: понеділок-п’ятниця з 10:00 до 16:00