Навчально-методичне забезпечення для підготовки бакалаврів за спеціальністю

«Фінансовий менеджмент та банківська справа‎»

Назва предмета Силабус Теми рефератів Теми курсових Питання до заліку / іспиту Структура модульної контрольної роботи
Обов'язкові навчальні дисципліни
Українська мова (за
професійним спрямуванням)
Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Англійська мова (за
професійним спрямуванням)
Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Історія України Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Історія Української культури Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Філософія Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Вища та прикладна
математика
Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Вступ до фаху Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Інформаційні системи і
технології у професійній
діяльності
Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Економічна теорія Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Історія економіки та
економічної думки
Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Мікро- та макроекономіка Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Фінанси, гроші і кредит Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Регіональна економіка Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Статистика Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Психологія управління Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Менеджмент та
адміністрування
Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Бухгалтерський облік і аудит Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Економіка підприємства Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Банківська справа та
банківські операції
Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Фінансовий аналіз Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Податкова система Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Фінансовий менеджмент Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Фінансовий облік та звітність
банку
Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Страхування та страхові
послуги
Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Інвестиційний менеджмент Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Вибіркові навчальні дисципліни
Економічне богослов’я Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Економічна інформатика Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Маркетинг Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Місцеві фінанси Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Біржова діяльність Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Фінанси підприємств та малого
бізнесу
Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Бюджетна система Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Фінансова математика Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Тайм - менеджмент Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Етика бізнесу Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Фінансові та кредитні системи
зарубіжних країн
Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Міжнародні розрахунки та
валютні операції
Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Фінансова статистика Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Фінансовий ринок Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Міжнародні фінанси Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Зовнішньоекономічна діяльність
підприємств
Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Митна справа Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Ризик - менеджмент Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути