Загальна інформація


википедия

ВІКІПЕДІЯ


д

 ОНЛАЙН-СЕРВИС для оформлення наукових робіт відповідно до вимог ВАК України

Цей портал присвячений полегшенню процедури оформлення наукових джерел відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії (ВАК) України та проходження нормоконтролю при написанні Ваших публікацій, курсових, дипломних, дисертацій та інших наукових робіт! За допомогою VAK.in.ua Ви можете швидко та легко оформити Ваш “Список використаних джерел“.
НАУКОВЦІ України” – новий інформаційний блок порталу “НАУКА України: доступ до знань“.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ДЛЯ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ

Соціальні мережі для наукових працівників [Електронний ресурс] // Бібліокур’єр : інформаційний бюлетень Наукової бібліотеки ЧНТУ. – Чернігів, 2017. – № 2-3 (19). –– С. 2-3. Соціальні мережі для наукових працівників – необхідна складова професійного розвитку. Це інтерактивні майданчики для представників наукової спільноти з широкими можливостями для обміну думок, пошуку і створення груп зі схожими науковими інтересами, розміщення своїх публікацій і інтеграції в наукове життя академічної спільноти. Унікальне джерело інформації про наукові конференції і додаткові можливості для представників академічної спільноти. Існує ціла група спеціалізованих соціальних мереж, призначених для використання науковими працівниками.

МЕНЕДЖЕРИ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОРГАНАЙЗЕРИ НАУКОВОЇ РОБОТИ

Бібліографічний менеджер — це програмне забезпечення, яке допомогає збирати, зберігати та обробляти літературні посилання. Програмне забезпечення дає можливість переглядати і сортувати зібрані посилання на різні записи (автор, дата публікації, ключові слова і тощо), а також створювати бібліографію в різних стилях і додавати ті чи окремі назви на них. Корисні посилання:

ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО АЛФАВІТУ ЛАТИНИЦЕЮ

Кабінет міністрів України своєю постановою від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затвердив офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею. Постанова встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею в закордонних паспортах. ГОСТ 16876-71. Правила транслитерации букв кирилловского алфавита буквами латинского алфавита. – Введ. 1973–07–01. – М. : Изд-во стандартов, 1981. – 8 с. Даний стандарт чинний на території України. Стандарт розповсюджується на транслітерацію літер алфавітів кирилиці літерами латинського алфавіту в галузі наукової та технічної інформації та встановлює відповідність між літерами кирилівського алфавіту, які використовуються в російській, українській, білоруській, болгарській, македонській, сербсько-хорватській та монгольській мовах, та літерами латинського алфавіту. Он-лайн транслітератор (з української мови) – он-лайн транслітерація за різними системами та стандартами: Термінологічної комісії з природничих наук (ТКПН) Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Української комісії з питань правничої термінології (УКППТ), ISO 9, таблицями Постанови КМ України від 27 січня 2010 року № 55, Бібліотеки Конгресу США (ALA-LC), тощо.
мережавчених Соціальна мережа вчених Scientific Social Community об’єднує більше ніж 40.000 вчених з різних країн. Проект надає сервіси для моніторингу грантів, конференцій, наукових вакансій, журналівї, а також можливості для пошуку партнерів для наукових досліджень. Пропонує повнотекстовий пошук по архівах 658 журналів: ПошукВАК – пошук по українським ВАКівским журналам.

иссл

База даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю

 

Фахові наукові та науково-педагогічні видання за спеціальностями:

«Право», «Економіка.Фінанси», «Психологія», «Богословя та Філософія»

ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ

Колекція цифрових інструментів розроблена, щоб допомогти вченим знайти та ознайомитися з мільйонами наукових статей. Пошукові системи і довідники допоможуть Вам швидко знайти Ваші статті і залишатися в курсі нових надходжень. Інструменти візуалізації полегшують процес читання, допомагаючи Вам зручно гортати сторінки.

сокращение

СПИСОК НАЙПОПУЛЯРНІШИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СКОРОЧЕННЯ ПОСИЛАНЬ:


удк

УНІВЕРСАЛЬНА ДЕСЯТКОВА КЛАСИФІКАЦІЯ (УДК)

— бібліотечна класифікація документів.

JEL Classification

Наукові статті в галузі економіки прийнято класифікувати відповідно до класифікації Американської економічної асоціації, так званої класифікації JEL за абревіатурою журналу, який видається асоціацією Journal of Economic Literatureruen. Класифікація, зокрема, використовується EconLitruen – базою даних економічних публікацій з 1886 року. Класифікація включає 20 основних категорій. Будь-яка основна категорія включає категорії другого рівня, які, в свою чергу містять категорії третього рівня.