Документація НЛ КаУ

 

НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ КАУ імені Августина Волошина (далі – НЛ КаУ) виконує функції планування, організації та супроводу наукової діяльності й наукових досліджень із проблем, що супроводжують навчально-виховний та науково-дослідний процеси в Університеті.

Метою діяльності НЛ КаУ є покращення наукової роботи в закладі, ефективного використання наукового потенціалу кадрів, активізаціїпроцесу залучення студентів, аспірантів, докторантів і співробітників до науково-дослідної роботи, організації та проведення наукових форумів (конференцій, семінарів, дискусій тощо), розробки й виконання фундаментальних та інших наукових досліджень і грантів, у тому числі міжнародних, здійснення науково-видавничого супроводу діяльності Університету.

Функціонально структуру роботи НЛ КаУ забезпечують:

  • НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ СЕКТОР – коригує та відповідає за організацію наукової роботи науково-дослідних інститутів, що діють в Університеті;
  • НАУКОВО-ВИДАВНИЧИЙ СЕКТОР – відповідає за підготовку й видання наукової, навчально-методичної та науково-популярної продукції;
  • НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ СЕКТОР – здійснює розробку та супровід грантів і програм наукової, навчально-методичної та експериментально-інноваційної діяльності всіх учасників освітнього процесу (у співпраці з міжкафедральним сектором з методичної роботи).

 

Положення про Наукову лабораторію Карпатського університету імені Августина Волошина

Звіт про науково-дослідну роботу Карпатського університету імені Августина Волошина 2012-2019 рр.

План наукової роботи Карпатського університету імені Августина Волошина на 2015-2016 навчальний рік

План наукової роботи Карпатського університету імені Августина Волошина на 2020-й календарний рік

Календарний план наукових, методичних і просвітницьких заходів Карпатського університету імені Августина Волошина на 2021-й рік

Пріоритетні напрями діяльності Науково-дослідного сектору НЛ КаУ на 2021 – 2022 навчальний рік