Правила прийому на 2021 рік

Правила прийому для здобуття ступенів бакалавра, магістра та аспірантури у 2021 році

Правила прийому для здобуття вищої освіти у ВНЗ «Карпатський університет імені Августина Волошина» у 2021 році

Додаток 1. Перелік рівнів вищої освіти, спеціальностей, освітніх програм,за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання, можливість вступу для іноземців

Додаток 2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра

Додаток 3. Перелік спеціальностей, освітніх програм, вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, для здобуття ступеня магістра

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, вступних іспитів, творчих конкурсів, в тому числі для іноземців

Додаток 5. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 6. Перелік спеціальностей, освітніх програм, вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю

Додаток 7. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю

Додаток 8. Правила прийому до аспірантури Карпатського університету імені Августина Волошина у 2021 році

 

Правила прийому для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр у 2021 році

Правила прийому на навчання до Ужгородського гуманітарноекономічного коледжу Карпатського університету імені Августина Волошина для здобуття освітньо- професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2021 році

Додаток 1. Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги, кількість місць за формами навчання, нормативні терміни навчання, можливість вступу для іноземців на освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра

Додаток 2. Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів), мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі, кількість вільних місць на другому курсі для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 3. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Додаток 4. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, для здобуття освітньо-професійного рівня фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю, мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі, Фаховий коледж Університету «КРОК»

Додаток 5. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200