Інститут міжнародної освіти

drashkovci

Інститут Міжнародної освіти Карпатського університету є адміністративним структурним підрозділом, який провадить організаційно-освітню діяльність, пов’язану із здобуттям студентами вищої освіти за програмами «Подвійний диплом», програмами міжнародного стажування, підвищення кваліфікації, академічного обміну викладачами та студентами.

Предметом діяльності Інституту є:

  • координація всіх форм навчальної, науково-методичної, виховної роботи у системі академічного обміну та забезпечення академічної мобільності викладачів та студентів;
  • координація міжнародних проектів з програм вищої освіти;
  • підготовка фахівців різних освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних ступенів) (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) за програмою «Подвійний диплом»,
  • програмами міжнародного стажування, підвищення кваліфікації, академічного обміну викладачами та студентами;
  • забезпечення системних зв’язків щодо наукової, освітньої та фахової складових вищої освіти із міжнародними ВНЗ-партнерами;
  • обмін навчальними та навчально-методичними матеріалами для забезпечення заочно-дистанційного навчання та програм e-learning, впровадження результатів наукових досліджень та новітніх технологій навчання в навчальний процес;
  • погодження відповідних складових стандартів вищої освіти з міжнародними ВНЗ-партенрами;
  • участь в організації та проведенні наукових та науково-методичних конференцій, семінарів, олімпіад тощо;
  • правовий захист та морально-психологічна адаптація учасників академічного обміну;
  • організація навчання студентів Університету за кордоном та іноземних студентів в Університеті.

Години роботи: понеділок-п’ятниця з 10:00 до 16:00

Email: arpad.robert@gmail.com

Документи:

Положення про Інститут міжнародної освіти Карпатського університету імені Августина Волошина