Українці тепер можуть одночасно отримати у власність земельну ділянку та будинок на ній

У разі недосягнення згоди між набувачем та землекористувачем щодо порядку користування відповідною земельною ділянкою такий порядок визначається органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування

Сьогодні, 1 січня, в Україні почав діяти закон № 1720-ІХ про одночасний перехід прав на земельну ділянку у зв’язку з переходом прав на об’єкт нерухомого майна, який на ньому розташований.

Документ уніфіковує вказані правила для переходу прав власності та всіх видів користування земельною ділянкою у випадку переходу права власності або права користування земельною ділянкою (сервітут, суперфіцій, емфітевзис (сільськогосподарські будівлі), постійне користування тощо) у разі набуття права власності на розташовані на такій земельній ділянці об`єкти нерухомого майна (житловий будинок, будівлю або споруду) шляхом внесення змін до статті 120 Земельного кодексу України та статті 377 Цивільного кодексу України.

Одночасно закон доповнює ст. 120 Земельного кодексу новою статтею, відповідно до якої визначити, що предметом правочину, який передбачає перехід права власності на об’єкт нерухомого майна (житловий будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду або окрему частку в праві спільної власності на такий об’єкт, об’єкт незавершеного будівництва), який розміщений на земельній ділянці (крім земель державної, комунальної власності), що перебуває у власності відчужувача (попереднього власника) об’єкта нерухомого майна, повинна бути також така земельна ділянка (або окрема частка у праві спільної власності на неї). Істотною умовою такого правочину є умова щодо одночасного переходу права власності на таку земельну ділянку (частку в праві спільної власності на неї) від відчужувача до набувача такого об’єкту нерухомого майна (окремої частки в праві власності на неї).

Відповідні зміни також вносяться до Цивільного кодексу та ЗУ “Про оренду землі”.

Перехід права на земельну ділянку в разі набуття права власності на об’єкт нерухомого майна (житловий будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного будівництва, що розміщено на ній.

У разі набуття права власності на об’єкт нерухомого майна (житловий будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного будівництва, розміщений на земельній ділянці (крім земель державної, комунальної власності), право власності на таку земельну ділянку одночасно переходить від відчужувача (попереднього власника) таких об’єктів нерухомого майна до набувача такого об’єкту нерухомого майна без зміни її цільового призначення. У разі якщо відчужувачу (попередньому власнику) такого об’єкта нерухомого майна належала окрема частка в праві спільної власності на земельну ділянку, до набувача цього об’єкта нерухомого майна переходить право власності на таку частку.

У разі набуття окремої частки в праві спільної власності на об’єкт нерухомого майна вищезгаданих об’єктів, що перебували в приватній власності їхнього попереднього власника, право власності на земельну ділянку, на якій розміщено такі об’єкти, одночасно переходить від попереднього власника до набувача відповідно до належної відчужувачу (попередньому власнику) частки в праві спільної власності на такий об’єкт, крім випадку, коли попередньому власнику належала частка в праві спільної власності на земельну ділянку в іншому розмірі. Якщо попередньому власнику в праві спільної власності на такі об’єкти належала частка в праві спільної власності на земельну ділянку в іншому розмірі, право власності переходить у такому розмірі.

У разі набуття права власності на такий об’єкт, якщо він перебуває в оренді, у користуванні на праві емфітевзису, суперфіцію у попереднього власника, до набувача одночасно переходить, відповідно, право оренди, емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки, на якій розміщено такий об’єкт, в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього власника, крім випадків, визначених ч. 4 цією статті. Волевиявлення орендодавця (власника) та внесення змін до договору оренди землі, емфітевзису, суперфіцію із зазначенням нового орендаря (користувача) земельної ділянки не вимагається.

У разі набуття окремої частки в праві спільної власності на об’єкт, якщо такий об’єкт розміщено на земельній ділянці, що перебуває в користуванні попереднього власника на праві оренди, набувач має право вимагати внесення змін до договору оренди землі з визначенням його співорендарем (співкористувачем) земельної ділянки, а до внесення змін до відповідного договору зобов’язаний відшкодовувати орендарю (користувачу) частину орендної плати за користування земельною ділянкою.

Порядок користування декількома орендарями (землекористувачами) орендованою земельною ділянкою (земельною ділянкою, що перебуває в користуванні на праві емфітевзису, суперфіцію), у такому разі визначається договором, укладеним між ними, або за рішенням суду.

Істотною умовою договору, на підставі якого набувається право власності, є кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з набуттям права власності на такий об’єкт.

Укладення договору, що передбачає набуття права власності, здійснюється після виділення такої частини в окрему земельну ділянку та присвоєння їй кадастрового номера.

У разі набуття права власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), розміщений на землях державної або комунальної власності, що перебувають у користуванні іншої особи, та необхідності поділу земельної ділянки, площа земельної ділянки, що формується, не може бути меншою, ніж максимальний розмір земельних ділянок відповідного цільового призначення, визначених статтею 121 Земельного кодексу України (крім випадків, коли формування земельної ділянки в такому розмірі є неможливим або не відповідає нормам законодавства).

Якщо об’єкт нерухомого майна розміщено на земельній ділянці державної або комунальної власності, що не перебуває в користуванні, набувач такого об’єкта нерухомого майна зобов’язаний протягом 30 днів з дня державної реєстрації права власності на такий об’єкт звернутися до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу йому у власність або користування земельної ділянки, на якій розміщено такий об’єкт, що належить йому на праві власності, у порядку, передбаченому статтями 118, 123 або 128 цього Кодексу.

У разі набуття права власності на об’єкт особою, яка не може мати таку земельну ділянку у власності, така особа має право вимагати передання їй власником земельної ділянки відповідної земельної ділянки на правах оренди або суперфіцію на умовах, визначених набувачем права власності на такий об’єкт. У такому разі орендар або суперфіціарій зобов’язані відшкодовувати власнику земельної ділянки плату за землю, яку, відповідно до закону, зобов’язаний сплачувати її власник.

У разі набуття права власності на об’єкт, що перебуває в постійному користуванні, особами, які не можуть набувати земельну ділянку на такому праві, вони набувають таку земельну ділянку із земель державної або комунальної власності у власність або оренду. Набувач такого об’єкта зобов’язаний протягом 30 днів з дня державної реєстрації права власності на такий об’єкт майна звернутися до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу йому у власність або користування земельної ділянки, на якій розміщений об’єкт нерухомого майна, що належить йому на праві власності, у порядку, передбаченому статтями 118, 123 або 128 цього Кодексу.

Орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування зобов’язаний не пізніше 30 днів з дня отримання поданого у встановленому порядку клопотання, припинити право постійного користування земельною ділянкою, на якій розміщено об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва, та передати її у власність або оренду набувачу (власнику) такого об’єкта.

У разі набуття частки в праві власності на об’єкт, розміщений на земельній ділянці, що перебуває в постійному користуванні, набувач має право використовувати таку земельну ділянку для доступу та обслуговування такого об’єкта. Порядок користування земельною ділянкою набувачем визначається договором між ним та землекористувачем.

У разі недосягнення згоди між набувачем та землекористувачем щодо порядку користування відповідною земельною ділянкою такий порядок визначається органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

Особливості проведення реєстраційних дій щодо переходу речових прав на земельну ділянку (окрему частку у праві спільної власності на неї) у разі набуття права власності на об’єкт нерухомого майна (житловий будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного будівництва

Державна реєстрація переходу права власності на об’єкт нерухомого майна (житловий будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду) або окрему частку в праві спільної власності на нього, об’єкт незавершеного будівництва, що розташований на земельній ділянці (крім земель державної, комунальної власності), яка перебувала у власності попереднього власника такого об’єкта нерухомого майна, проводиться одночасно із державною реєстрацією переходу права власності на земельну ділянку (окрему частку в праві спільної власності на неї) від попереднього власника відповідного об’єкта нерухомого майна до його набувача.

Державна реєстрація переходу права власності на об’єкт нерухомого майна (житловий будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного будівництва, що розташований на земельній ділянці всіх форм власності, яка перебувала в користуванні (оренда, емфітевзис, суперфіцій) відчужувача попереднього власника такого об’єкта, проводиться одночасно із державною реєстрацією переходу права користування такою земельною ділянкою від попереднього власника відповідного об’єкта нерухомого майна до його набувача.

Про перехід відповідного права державний реєстратор зобов’язаний негайно повідомити орендодавця, особу, яка передала земельну ділянку в користування на праві емфітевзису, суперфіцію (якщо інформація про його місце проживання (місцеперебування) міститься в Державному реєстрі прав) поштовим відправленням або електронною поштою.

Джерело:ua.112ua.tv

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *