Пріоритетні напрями діяльності Наукової лабораторії Карпатського університету імені Августина Волошина на 2021 – 2022 навчальний рік

Науково-дослідна робота в Карпатському університеті імені Августина Волошина є багатоцільовою й охоплює всіх учасників освітньо-виховного процесу – науково-педагогічний склад, докторантів-аспірантів, студентів (здобувачів вищої освіти). Відповідно й Наукова лабораторія Карпатського університету імені Августина Волошина була створена з метою оптимізації та вдосконалення наукової й науково-дослідної складової освітньо-виховного процесу в Університеті. Фактично її робота формується в змісті комплексно-функціонального планування, організації та супроводу наукової діяльності й наукових досліджень із проблем, що супроводжують навчально-виховний і науково-дослідний процеси в Університеті.
Відповідно, метою діяльності Наукової лабораторії КаУ є покращення наукової роботи в закладі вищої освіти, ефективного використання наукового потенціалу кадрів, активізації процесу залучення студентів, аспірантів, докторантів і співробітників до науково-дослідної роботи, організації та проведення наукових форумів (конференцій, семінарів, дискусій тощо), розробки й виконання фундаментальних та інших наукових досліджень і грантів, у тому числі міжнародних, здійснення науково-видавничого супроводу діяльності Університету.
Функціонально структуру роботи Наукової лабораторії КаУ імені Августина Волошина забезпечують:

 • НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ СЕКТОР – коригує та відповідає за організацію наукової роботи науково-дослідних інститутів і кафедр, що діють в Університеті (https://www.kau.com.ua/naukovo-doslidniy-sektor/);
 • НАУКОВО-ВИДАВНИЧИЙ СЕКТОР – відповідає за підготовку й видання наукової, навчально-методичної та науково-популярної продукції (https://www.kau.com.ua/naukovo-vidavnichiy-sektor/);
 • НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ СЕКТОР – здійснює організацію наукових конференцій, семінарів, круглих столів, дискус-клубів тощо, а також розробку та супровід грантів і програм наукової, навчально-методичної та експериментально-інноваційної діяльності всіх учасників освітнього процесу (https://www.kau.com.ua/naukovo-konsultaciyniy-sektor/).

Традиційно Наукова лабораторія КаУ імені Августина Волошина супроводжує наступні найпоширеніші в Університеті наукові, методичні та просвітнцькі форми заходів:

 1. Ініціювання та проведення наукових і науково-практичних заходів представницького змісту із залученням міжнародних, національних та регіональних представників. Найпоширенішими видами таких заходів є: форуми, конференції, круглі столи, дискусійні панелі тощо.
 2. Організація та проведення науково-методичних заходів загально- та міжуніверситетського представництва із залученням науково-педагогічного складу, докторантів, аспірантів і студентів Університету. Найпоширенішими видами таких заходів є: семінари, тренінги, практикуми тощо.
 3. Координація виконання науково-дослідних тем структурними підрозділами Університету – кафедрами та науково-дослідними інститутами. Найпоширеніші види таких заходів узгоджуються відповідно до щорічних планів роботи структурних підрозділів.
 4. Організація та патронат над культурно-просвітницькими заходами. Розглядаємо їх як один із найважливіших напрямів національно-патріотичного виховання молоді.
 5. Організація та здійснення науково-видавничої діяльності. Передусім, це збір та підготовка до друку монографій, підручників, навчальних і методичних посібників, наукових статей, інших матеріалів наукових заходів та рекомендацій).
 6. Організаційний супровід наукових і краєзнавчих досліджень у співпраці з національними та зарубіжними науково-дослідними установами, науковими структурами інших університетів. Найчастіше це відбувається за взаємного зацікавлення дослідними темами.
 7. Виконання грантових програм, у змісті яких міститься навчально-виховна чи науково-дослідна складова. Перевага віддається тематикам, що відображені в планах наукової роботи кафедр і науково-дослідних інститутів.
 8. Патронування наукової діяльності представників студентського самоврядування. Співпраця з Науковим товариством студентів, з молодими вченими.
 9. Представницька участь та презентація наукових здобутків Університету на наукових форумах і виставках наукової продукції. Це, зокрема, виступи на конференціях та семінарах, круглих столах, статті у збірниках, монографічні видання, патенти, акти впровадження, ліцензії, інше.

Попри пандемію коронавірусу, хотілося б гідно представити науково-дослідні та просвітницькі здобутки Карпатського університету імені Августина Волошина саме в час його 20-річного ювілею, який припадає на 2021 – 2022 роки.

Маріан ТОКАР,
професор, керівник Наукової лабораторії Карпатського університету імені Августина Волошина