Науково-консультаційний сектор

НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ СЕКТОР (НКС НЛ КаУ) – функціональна складова структури НЛ КаУ, яка здійснює розробку та супровід грантів і програм наукової, навчально-методичної та експериментально-інноваційної діяльності всіх учасників освітнього процесу (у співпраці з міжкафедральним сектором з методичної роботи):

Основними напрямами роботи НКС НЛ КаУ є:

  • організаційний супровід науково-консультаційної роботи, координація і контроль за якістю наукової роботи;
  • збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямами наукової діяльності Університету;
  • організація та супровід фундаментальних і прикладних наукових досліджень з договірних тематик, грантової та іншої навчально-наукової і науково-дослідницької співпраці;
  • організація та проведення науково-практичних заходів – форумів, конференцій, семінарів, круглих столів тощо;
  • сприяння науково-дослідному вишколу студентів, аспірантів і докторантів, науково-педагогічних кадрів;
  • розробка науково-методичних матеріалів, підготовка наукових збірників статей, журналів, підручників, посібників, монографій, направлених на забезпечення навчального процесу;
  • здійснення маркетингу, консультаційно-інноваційної діяльності;
  • надання науково-експертних та інших видів послуг кафедрам, структурним підрозділам.

Пріоритетні напрями діяльності Науково-консультаційного сектору НЛ КаУ на 2021 – 2022 навчальний рік