Циклові комісії

Освітній процес спеціальності 5.03040101 Правознавство (081 Право), 5.03050801 Фінанси і кредит (072 Фінанси, банківська справа та страхування) забезпечується такими цикловими комісіями:
• циклова комісія з правознавства та канонічного права (голова – Кич Андрій Михайлович, доктор юридичних наук, професор);
• фінансово-економічних дисциплін (голова – Мацола Василь Іванович, доктор економічних наук, професор);
• гуманітарних дисциплін (голова – Шаркань Інна Федорівна, доктор філософії у галузі філології);

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ