Проректор з навчально-методичної роботи

scimkoШимко Олена Володимирівна,

доктор філософських наук, кандидат філологічних наук, професор.

Проф. Шимко Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доктор філософії (освіта), завідувач кафедри філософії та гуманітарних наук. Захистила кандидатську дисертацію в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України на тему «Розвиток дієприслівників у період становлення нової російської мови (на матеріалі творів М. В. Ломоносова)» (1996 рік) та докторську дисертацію по лінії Української Православної Церкви «Церковнослов'янська мова як сакральний символ: лінгво-філософський аспект».

Стаж роботи у ВНЗ ІІІ-ІУ рівня акредитації 20 років: з 1996 р - до 2005 р. ДВНЗ «Ужгородський університет», з 2005 р. – до 2007 – доцент кафедри сучасних та класичних літературних мов Ужгородської української богословської академії ім. святих Кирила і Мефодія, з 2007 року й по сьогоднішній день – Карпатський університет ім. А. Волошина.

Веде активну консультативну та науково-навчальну роботу з науковими установами та гуманітарними кафедрами інших ВНЗ України - зокрема, ВМУРоЛ „Україна" (Хустський інститут підприємництва), Львівський банківський інститут (відокремлений структурний підрозділ в Ужгороді до 2009 року), Українським мовно-інформаційними фондом НАН України, Європейським університетом (м. Київ) та Європи - з Інститутом вивчення культурної спадщини святих Кирила і Мефодія (м. Нітра, Словацька Республіка), WSL (м. Ченстохова, Польща), «Ethnographies of higher education», сумісно з Wesley Shumar (Dre[ek University), PoulTrowler (Lancaster University), Susan Wright (Aarhus University).

Проф. Шимко О. В. своїми здобутками відома не лише в Україні, але й закордоном. передусім дослідженнями проблем історії церковнослов'янської мови (східнослов'янської редакції), дослідженнями філософських проблем літургійної мови в України. Автор понад 70 наукових статей у фахових виданнях України та провідних виданнях закордоном. Є постійним учасником традиційних наукових форумів «Російська мова: історична доля та сучасний стан» (Москва), "Східнослов'янська філологія: від Нестора до сьогодення" (Горлівка), LIFELONG LEARNING (Санкт-Петербург), «Poznavanie culturnego dedicstva Sv. Cyrila a Metoda» (Нітра, Словацька Республіка).

Є залученим членом експертної комісії з питань відповідності навчальних планів та програм з гуманітарних дисциплін (мультидисциплінарних модулів) кредитно-трансферній системі (РАРХіГС, Кіров, Російська Федерація).

Під керівництвом Шимко О. В. підготовлено та захищено кандидатську дисертацію.

Вагомими є результати науково-методичної діяльності проф. Шимко О. В., серед них навчальні посібники:

  • Старослов'янська мова. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів-філологів (у співавторстві проф. Устюгова Л. М.);
  • Древнерусский язык (Графика, фонетика, морфология). Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов-филологов по курсу «История русского языка» (у співавторстві Устюгова Л. М.);
  • Курс старослов'янської мови за вимогами кредитно-модульної системи. Модулі І-ІІІ;
  • Старослов'янська мова. Модульний курс (Рекомендовано МОН України лист № 1.4/18-Г-2232 від 28 жовтня 2008 року);
  • Церковнослов'янська мова в текстах. Науково-методичний коментар до самостійної роботи студентів.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України; від УПЦ – Орденом Святої праведної Анни ІІІ ступеня (Української Православної Церви), Орденом «20 років визнання незалежності України» (Української Православної Церви).