Із 16 липня діє типова форма обліку доходів і витрат для ФОП на загальній системі

Наказом Мінфіну від 13.05.2021 р. № 261 затверджена типова форма, за якою здійснюють облік доходів і витрат ФОП і фізичні особи, які провадять незалежну профдіяльність, а також Порядку її ведення.

Вона діє з дня опублікування наказу (запланований до публікації в “Офіційний вісник України” № 54 від 16.07.2021 року.

Облік доходів і витрат ведуть в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі засобами електронного кабінету.

При веденні обліку доходів і витрат у паперовому вигляді самозайнята особа зобов’язана виконувати записи розбірливо чорнилом темного кольору або кульковою ручкою. Внесення виправлень здійснюють шляхом створення нового запису, який засвідчують підписом самозайнятої особи.

У разі ведення обліку доходів і витрат в електронному вигляді самозайнята особа зобов’язана вести таку форму у форматі EXCEL, крім випадку ведення обліку доходів і витрат в електронній формі засобами електронного кабінету.

Якщо облік доходів і витрат будуть вести в електронній формі засобами електронного кабінету, тоді самозайнята особа зобов’язана отримати кваліфікований сертифікат відкритого ключа,

Окрім власне типової форми обліку доходів і витрат, додаток до неї містить форму для обліку амортизаційних відрахувань основних засобів та нематеріальних активів. Однак він не обов’язковий для заповнення, а його дані розраховують за бажанням платника.

Водночас втрачає чинність наказ Міндоходів від 16.09.2013 р. № 481, яким затверджено форму Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть ФОП, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Джерело:buh.ligazakon