Навчально-методичне забезпечення для підготовки магістрів за спеціальністю фінанси, банківська справа та страхування

Дисципліни

Программа

навчальних дисциплін

Робочі
навчальні програми
МК-1/МК-2 ККР

Питання

на заліки і іспити

Курсові роботи

Література

Тести

Сілабуси

Педагогіка та психологія вищої школи Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
Методологія наукового дослідження Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
Право інтелектуальної власності Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
Методика викладання у вищій школі Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
Ринок фінансових послуг Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
Центральний банк і грошово-кредитна політика Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
Фінансова санація та банкрутство Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
Стратегічне управління Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
ІТ технології у фінансах Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
Фінансовий менеджмент Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
Бюджетний менеджмент Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
Економічна та інформаційна безпека фінансових установ Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
Електронна комерція Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
Ринок цінних паперів та фондова біржа Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
Фінансове планування і прогнозування Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
Педагогічна психологія Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити

Завантажити

Завантажити

Православне богослов’я Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
Англійська мова Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
Міжнародні розрахунки та валютні операції Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
Податковий менеджмент Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
Фінансовий контролінг Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
Звітність підприємств Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
Облік та аудит банківської діяльності Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити

 

Практики

Робоча програма виробничої практики

Робоча програма педагогічної практики
Методичні вказівки до підготовки та захисту димломної роботи магістра

 

Перелік рекомендованої літератури для компонентів освітньої програми Фінанси ,банківська справа та страхування (оновлено на  03.02.2020р.)