банер на кау2

Як зміняться зарплати вчителів та викладачів у 2021 році

175809102020Профспілкою працівників освіти 07 жовтня було погоджено проєкт постанови Кабінету Міністрів «Деякі питання оплати праці педагогічнихнауково-педагогічних і наукових працівників»що був розроблений Міністерством освіти.

Постанова фактично є компромісомщо дозволяє ухвалити рішення про підвищення оплати праці педагогічнихнауково-педагогічних і наукових працівників у 2021 роціне застосовуючи норм постанови КМУ № 822 від 2019 рокуна виконання якої немає достатнього бюджетного фінансування.

Проєкт постанови передбачає встановлення з січня 2021 року коефіцієнту підвищення посадових окладів 1,5 для педагогічнихнауково-педагогічних та наукових працівників.

Одночасно з запровадженням цієї постанови пропонується скасувати низку постанов Кабінету Міністрівсеред яких постанова № 373 щодо встановлення надбавок педагогічним працівникам «за престижність праці» у граничному розмірі 30%, постанова № 22 від щодо підвищення на 10% посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників та постанова № 36 щодо підвищення на 11% посадових окладів науково-педагогічних працівників.

Пропонуємо читачам текст проєкту постанови та пояснювальної записки до неїщо допоможуть зрозуміти кроки держави у питанні оплати праці освітян в 2021 році.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці
педагогічних, 
науково-педагогічних і наукових працівників»

Резюме

Метою прийняття проєкту акта є підвищення рівня оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників закладів та установ освіти, а також зміна структури їх заробітної плати.

Проблемаяка потребує розв'язання

Питання підвищення рівня оплати праці працівників закладів і установ освіти і науки вже давно стоїть на порядку денному суспільства і потребує вирішення. Особливо гостро воно постало після прийняття у 2017 році Закону України «Про освіту», який законодавчо визначив, що посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат, з подальшою диференціацією посадових окладів педагогічних працівників інших категорій, науково-педагогічних працівників.

З метою поетапної реалізації положень частини другої статті 61 Закону України «Про освіту» відповідно до пункту 6 Прикінцевих положень цього Закону та частини другої статті 36 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки» було затверджено нові схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників.

За відсутності у 2020 році коштів на реалізацію цієї постанови її запровадження було відтерміновано на рік, тобто до 31 грудня 2020 року (постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 р. № 1044).

У 2021 році впровадження в дію цієї постанови потребуватиме додатково близько 50 млрд грн (11 млрд грн з місцевих бюджетів; 39 млрд грн з державного бюджету: з них освітня субвенція - близько 26 млрд грн).

На сьогодні вже є доручення Кабінету Міністрів України (протокол № 79 засідання Кабінету Міністрів України від 14.09.2020) Міністерству освіти і науки разом з Мінекономіки, Мінфіном і Мін'юстом підготувати та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проєкт рішення щодо зупинення до 31 грудня 2021 року дії постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 822 у зв'язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування на реалізацію цієї постанови. Міністерством освіти і науки вже підготовлений такий проєкт постанови Кабінету Міністрів України і направлений на погодження до Мінекономіки, Мінфіну та СПО профспілок і роботодавців.

У зв'язку із зупиненням дії постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 822 ще на рік альтернативним варіантом підвищення заробітних плат працівників галузі освіти і науки у 2021 році може стати запропонований проєкт акта щодо встановлення коефіцієнтів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників, визначених за Єдиною тарифною сіткою. При цьому може бути розглянуто питання щодо зміни структури оплати праці освітян (скасування деяких підвищень, надбавок).

Суть проєкту акта

Проєктом акта передбачається залишити у 2021 році посадові оклади (ставки заробітної плати) у розмірах, визначених Єдиною тарифною сіткою постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298), і встановити для педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників державних і комунальних закладів, установ освіти незалежно від їх підпорядкування коефіцієнт підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) 1,5.

Водночас, частково задовольняючи вимоги Міністерства фінансів України щодо зміни структури формування заробітної плати в галузі, пропонується скасувати встановлення надбавки за престижність праці в граничному розмірі 30 відсотків педагогічним працівникам (постанова КМУ від 23 березня 2011 р. № 373 із змінами), підвищення на 10 відсотків посадових окладів педагогічним працівникам (постанови КМУ від 11 січня 2018 р. № 22 із змінами, від 7 листопада 2018 р. № 1100) та підвищення на 11 відсотків посадових окладів науково-педагогічним працівникам (постанова КМУ від 23 січня 2019 р. № 36).

При встановленні коефіцієнтів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати), запропоновані проєктом постанови, зазначені вище скасовані виплати увійдуть у новий підвищений посадовий оклад працівників.

При цьому, зменшиться напруження освітянської спільноти щодо «несправедливого» розміру надбавки за престижність праці, який на сьогодні встановлюється в межах 5-30 відсотків і залежить від фонду заробітної плати та рішення керівника закладу.

Вплив на бюджет

Реалізація проєкту акта потребуватиме збільшення фінансування галузі освіти і науки на 34,57 млрд грн, з них для працівників, оплата праці яких здійснюється з місцевого бюджету, близько 4,29 млрд грн, з державного бюджету - близько 30,25 млрд грн.

Позиція заінтересованих сторін

Проєкт акта потребує погодження з соціальними партнерами, визначеними Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019 – 2021 роки.

Прогноз впливу

Проєкт акта сприятиме підвищенню рівня оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників закладів та установ освіти.

Позиція заінтересованих органів

Проєкт акта з потребує погодження з Міністерством фінансів, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Ризики та обмеження

У проєкті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

У проєкті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт акта не містить норм, що зачіпають права і свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Висновок про проведення гендерно-правової експертизи проєкту акта додається.

Підстава розроблення проекту акта

Недостатність у бюджеті країни додаткового фінансування галузі освіти на реалізацію у 2021 році норм постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822.

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Суть проєкту акта: передбачається встановлення з 1 січня 2021 року коефіцієнт підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) 1,5 для педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників; скасувавши при цьому встановлення надбавки за престижність праці (постанова КМУ від 23 березня 2011 р. № 373 із змінами), підвищення посадових окладів педагогічним працівникам (постанови КМУ від 11 січня 2018 р. № 22 із змінами, від 7 листопада 2018 р. № 1100) та науково-педагогічним працівникам (постанова КМУ від 23 січня 2019 р, № 36).

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

Короткостроковий вплив (до року)

Середньостроковий вплив (більше року)

Педагогічні працівники

Реалізація права на підвищення рівня оплати праці

Позитивний:

- покращення соціального захисту педагогічних працівників закладів освіти;

- підвищення їх рівня оплати праці.

Позитивний:

- покрашення

соціального захисту

педагогічних

працівників закладів

освіти;

- підвищення їх

рівня оплати праці;

- поетапна реалізація

норм статті 61

Закону України

«Про освіту».

Встановлений

коефіцієнт

підвищення

посадового окладу

(1,5) суттєво

збільшить розмір

посадового окладу, і усі інші виплати (надбавки і доплати)

будуть вираховува-

тися із збільшеного

посадового окладу.

Крім того, скасована

надбавка за

престижність праці,

яка на сьогодні

встановлюється в

межах 5-30 відсотків,

врахована у

підвищеному

посадовому окладі у

максимальному

розмірі.

Науково-педагогічні працівники

Реалізація права на підвищення рівня оплати праці

Позитивний:

- покращення соціального захисту науково-педагогічних працівників закладів освіти;

- підвищення їх рівня оплати праці.

Позитивний:

- покрашення

соціального захисту

педагогічних

працівників закладів

освіти;

- підвищення їх

рівня оплати праці;

- поетапна реалізація

норм статті 61

Закону України

«Про освіту».

Встановлений

коефіцієнт

підвищення

посадового окладу

(1,5) суттєво

збільшить розмір

посадового окладу, і усі інші виплати (надбавки і доплати)

будуть вираховува-

тися із збільшеного

посадового окладу.

Наукові працівники

Реалізація права на підвищення рівня оплати праці

Позитивний:

- покращення соціального захисту науково-педагогічних працівників закладів освіти;

- підвищення їх рівня оплати праці.

Позитивний:

- покрашення

соціального захисту

педагогічних

працівників закладів

освіти;

- підвищення їх

рівня оплати праці;

- поетапна реалізація

норм статті 61

Закону України

«Про освіту».

Встановлений

коефіцієнт

підвищення

посадового окладу

(1,5) суттєво

збільшить розмір

посадового окладу, і усі інші виплати (надбавки і доплати)

будуть вираховува-

тися із збільшеного

посадового окладу.

проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Деякі питання оплати праці педагогічнихнауково-педагогічних і наукових працівників

З метою підвищення оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що для педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників державних і комунальних закладів, установ освіти незалежно від їх підпорядкування під час визначення розмірів посадових окладів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699) застосовується додатковий коефіцієнт підвищення 1,5.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року.

Прем'єр-міністр                                  Д. Шмигаль

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, 
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 26, ст. 1080).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 88 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 373» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 30, ст. 824).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 12, ст. 415).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 23 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 12, ст. 416).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2015 р. № 1100 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів)» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 2, ст. 23).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 36 «Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 12, ст. 406).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 695 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 1 січня 2018 р. № 22» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 65, ст. 2235).

Джерело: osvita.ua

dist osv UPD3

  kau adv 2020

uzgek adv 2020

Періодика pq main

Публікації

  • 1
  • 2
  • 3
Як зміняться зарплати вчителів та викладачів у 2021 році

Як зміняться зарплати вчителів та викладачів у 2021 році

9 жовтня 2020

Профспілкою працівників освіти 07 жовтня було погоджено проєкт постанови Кабінету Міністрів «Деякі п...

Стало відомо, хто очолив Національну академію наук замість Патона

Стало відомо, хто очолив Національну академію наук замість Патона

8 жовтня 2020

Анатолій Загородній став президентом НАН України.

Шкарлет подав до суду на НАЗЯВО за те, що вони знайшли плагіат в його роботах

Шкарлет подав до суду на НАЗЯВО за те, що вони знайшли плагіат в його роботах

8 жовтня 2020

Тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет подав позов проти Національного агентства з пит...

Василь Кук: Хто він - загадковий останній головнокомандувач УПА

Василь Кук: Хто він - загадковий останній головнокомандувач УПА

9 вересня 2020

9 вересня 2007 року пішов із життя легендарний повстанець - останній головнокомандувач УПА Василь Кук.

Іван Петрович Котляревський: від поета до громадського діяча

Іван Петрович Котляревський: від поета до громадського діяча

9 вересня 2020

До 246-ої річниці з дня народження відомого письменника, поета, драматурга, зачинателя сучасної української лі...

Звільнення Києва українськими військами

Звільнення Києва українськими військами

30 серпня 2020

Після об'єднання 16-17 липня 1919 року Української Галицької армії та Дієвовї армії Української ...

Кревська унія

Кревська унія

14 серпня 2020

14 серпня 1385 року в місті Крево за присутності польських послів, литовський князь Ягайло видав спеціаль...

Український Таганріг. У 1926 році українці становили понад 70 відсотків населення Таганрозького округу

Український Таганріг. У 1926 році українці становили понад 70 відсотків населення Таганрозького округу

9 серпня 2020

Президент Росії Володимир Путін не раз заявляв, що держави, які утворилися після розпаду Радянського Со...

Історію шукав у своєму родові: Марко Грушевський описав дітей в українських звичаях

Історію шукав у своєму родові: Марко Грушевський описав дітей в українських звичаях

9 серпня 2020

Серед безлічі достойників, закатованих більшовицькою владою, до нас повертається й Марко Федорович Грушевський...

Король Михайло Корибут-Вишневецький та його хрест забуття

Король Михайло Корибут-Вишневецький та його хрест забуття

31 липня 2020

Більшість вітчизняних істориків не визнають цього монарха як такого, що має відношення до української історії....

Нова концепція судової реформи: зменшення кількості судів з 764 до 200

Нова концепція судової реформи: зменшення кількості судів з 764 до 200

28 липня 2020

Експерти Офісу простих рішень та результатів та Глава ОПРР Михайло Саакашвілі пропонують нову концепцію судово...

Україну поділять на "зони" з 1 вересня: у Раді розповіли, яким буде навчальний процес

Україну поділять на "зони" з 1 вересня: у Раді розповіли, яким буде навчальний процес

16 липня 2020

З початком навчального року, 1 вересня, Україну умовно розділять на зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "...