Навчально-методичний відділ

волшебные страны нашего мира

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Університету, який здійснює функції організації, планування та контролю навчально-методичної роботи, проведення навчальних, виробничих, педагогічних практик студентів, стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

У процесі входження України до єдиного Європейського та світового освітнього простору зусилля працівників навчально-методичного відділу спрямовані на підвищення якості підготовки фахівців і забезпечення конкурентної спроможності випускників університету. З цією метою розроблено положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців, на кафедрах створено навчально-методичні комплекси дисциплін.

 

 

Працівники:

Шимко Олена Володимирівна - проректор навчально-методичного центру

Лукач Аманда Василівна - помічник проректора з навчально-методичної роботи

Навчально-методичний сектор

Сивній Наталія Федорівна - старший методист з кафедральної роботи кафедр філософії та гуманітарних наук; богослов’я та історії церкви; педагогіки та української духовної культури

Богаш Ірина Петрівна - старший методист з кафедральної роботи кафедр правознавства та канонічного права; фінансів, економіки та інформаційних технологій

Ярема Олена Миколаївна - старший методист з кафедральної роботи кафедри психології та соціальної роботи

 

Тел.: (0312) 61-20-08

Години роботи: понеділок-п’ятниця з 9:00 до 17:00

Email: lenashimko26@gmail.com

Страны старого света