ТОП новини

Доцент Ігор Ковальчу

Імя, посада:

Ковальчук Ігор Андрійович, Доцент Кафедри богослов'я та історії церкви

Найменування закладу, який закінчив викладач:

Карпатський університет імені Августина Волошина, 2011 р., спеціальність – богослов’я (теологія), кваліфікація –  магістр богослов’я, викладач ВНЗ 

Науковий ступінь:

Доктор філософії в галузі богослов’я (спеціальність – історія Церкви)  (диплом ДФ 000029); рішення Спеціалізованої вченої ради Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія від 28 травня 2014 р.

Вчене звання:

Доцент кафедри практичного богослов’я та церковного мистецтва (диплом АД 004015); рішення Вченої ради Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія від 28 червня 2014 р.

Дисципліни:

1. Історія Римо-католицької Церкви                                              

2.Історія реформацій західних церков (конфесій)

3. Порівняльне богослов’я

4. Богослужбово-літургійна практика

5. Історія католицизму та інквізиції 

Підвищення кваліфікації:

ІМО  КаУ , Свідоцтво   СПК № 032/17 «Філософія  вищої освіти: методика та методологія викладання богословських дисциплін у вищому навчальному закладі ІІІ – ІV рівня акредитації»,   17.11.2017 р.

Інформація про наукову діяльність:

1.Ковальчук І.А. Розвиток Православної церкви на Закарпатті на рубежі тисячоліть (1991–2012 рр.) // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Україна на шляху до розбудови національної держави: історична спадщина, суспільно-політична реальність та соціокультурна перспектива» (Ужгород, 7–9 листопада 2012 р.).

2.Ковальчук І.А. Спроби Українського православ’я на здобуття автокефалії: історичний аспект // Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. «Традиції та сучасність українського цивілізаційного простору: проблеми духовної, державної, національної єдності» (Ужгород, 06–07 листопада 2014 р.).

3.Ковальчук І.А. Сучасна релігійна ситуація в Україні: міжконфесійне непорозуміння // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Історичні та духовні чинники консолідації української держави, нації та суспільства» (Ужгород, 05–06 листопада 2015 р.)

Старший викладач Роман Бобай

Імя, посада:

Бобай Роман Тарасович, старший викладач

Найменування закладу, який закінчив викладач:

Карпатський університетімені Августина Волошина, 2015 р., спеціальність – богослов’я (теологія), кваліфікація –  магістрбогослов’я, викладач ВНЗ 

Науковий ступінь:

-

Вчене звання:

-

Дисципліни:

1. Основи катехізису

2. Місіологія

3. Біблійна історія

4. Пастирське богослов’я

5. Дохристиянські вірування слов’ян 

Підвищення кваліфікації:

ІМО  КаУ , Свідоцтво   СПК № 030/17 «Філософія  вищої освіти: методика та методологія викладання богословських дисциплін у вищому навчальному закладі ІІІ – ІV рівня акредитації»,   17.11.2017 р

Інформація про наукову діяльність:

1. Бобай Р.Т. Сучасний стан українського богослов'я та перспективи розвитку / Р. Т. Бобай. – Ужгород.

2.Бобай Р.Т. Роль церковних братств в Українському Православ’ї в XIII столітті // Матеріали X міжнар. наук.-практ. конф.  «Утвердження українського цивілізаційного простору: духовно-історичніпередумови, сучасні тенденції та перспективи розвитку» (Ужгород, 03–04 листопада 2016 р.).

3.Бобай Р.Т. Карпатоукраїнська єпархія Константинопольського патріархату на Закарпатті та її значення в утвердженні українського Православ'я / Р. Т. Бобай. – Ужгород

Старший викладач Василь Біксей

Імя, посада:

Біксей Василь Васильович, Старший викладач

Найменування закладу, який закінчив викладач:

Карпатський університет імені Августина Волошина, 2015 р., спеціальність – богослов’я (теологія), кваліфікація –  магістр богослов’я, викладач ВНЗ 

Науковий ступінь:

-

Вчене звання:

-

Дисципліни:

1. Патрологія

2. Гомілетика

3. Святе Письмо Старого Завіту

4. Моральне богослов’я

5. Патристика

Інформація про наукову діяльність:

1. Біксей В.В. Вчення Римо-Католицької Церкви про первородний гріх та первозданну праведність через призму православної біблійної парадигми // Матеріали X міжнар. наук.-практ. конф.  «Утвердження українського цивілізаційного простору: духовно-історичні передумови, сучасні тенденції та перспективи розвитку» (Ужгород, 03–04 листопада 2016 р.).

2.Біксей В.В. Взаємовідносини християнства з іншими найпоширенішими релігіями світу// Матеріали X міжнар. наук.-практ. конф.  «Консолідація української держави, нації та церкви: зовнішні та внутрішні чинники» (Ужгород, 16–17 листопада 2017 р.).

3.Біксей В.В. 14 жовтня День Покрови Пресвятої Богородиці та день українського козацтва/ В.В. Біксей – Ужгород

Плани підвищення кваліфікації

План підвищення кваліфікації Філософії

План підвищення кваліфікації Юридичних Наук

План підвищення кваліфікації Психології

План підвищення кваліфікації Економіки

План підвищення кваліфікації Богослов'я

Стандарт підвищення кваліфікації

Підвищення Кваліфікації

іНСТИТУТ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ кАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРОПОНУЄ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

(ліцензія https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/vidomosti-pro-pravo-zdijsnennya-osvitnoyi-diyalnosti/zakarpatska-oblast-l)

 

Контактна інформація:

Шимко Олена Володимирівна

Тел.. +38-095-45-25-256 

 

Цільова аудиторія слухачів: 

  •          науково-педагогічні, наукові, педагогічні працівники закладів вищої освіти України всіх рівнів акредитації;
  •          керівники і спеціалісти навчальних центрів на підприємствах, в організаціях та установах;
  •          персонал центрів освіти дорослих;
  •          громадські активісти. 

 

Гарантом якості навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації в Інституті є багаторічний досвід у реалізації форм, методів освіти упродовж життя, наявність авторських спецкурсів з професійної підготовки дорослого населення. Заняття забезпечують високопрофесійні науковці і викладачі.

 

 

ПРОПОНУЄМО:

 

·         підвищення кваліфікації (150 години)  науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників закладів вищої освіти України всіх рівнів акредитації та інших категорій працівників різних соціально-економічних галузей за акредитованими спеціальностями

 

·         міжнародне підвищення кваліфікації у закладах–партнерах (150 години)  науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників вищих навчальних закладів України всіх рівнів акредитації та інших категорій працівників різних соціально-економічних галузей за програмами

 

·        стажування / міжнародне стажування за індивідуальними програмами (понад 150 годин) наукових співробітників наукових установ, науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників вищих навчальних закладів України всіх рівнів акредитації та інших категорій працівників різних соціально-економічних галузей за індивідуальними науковими програмами

 

 

По завершенню навчання видається свідоцтво про підвищення кваліфікації  |  стажування

 

Наші партери

НАШІ ПАРТНЕРІ:

 

·         WSL (м. Ченстохова, Польща) - http://www.euro-osvita.eu/

·         Вища школа соціально-економічна у Пшеворську (Польща) - http://www.wssgprzeworsk.edu.pl

·         Вища школа бізнесу (Новий Сонч, Польща) - http://www.wsb-nlu.edu.pl

·         економічний факультет Кутаїського державного університету (Грузія, м. Кутаїсі) - https://atsu.edu.ge

·         ООО «Європа +» (м. Тбілісі, Грузія)

·         філософський факультет Університету імені Костянтина Філософа (Словацька Республіка, м. Нітра) - https://www.ukf.sk

·         Інститут з вивчення спадщини святих Кирила і Мефодія (Словацька Республіка, м. Нітра)https://www.ukm.ff.ukf.sk

·         Національний гуманітарний інститут соціального правління (Російська Федерація, м. Сергієв Посад)https://ngisu-rf.jimdo.com

·         Софійський університет (Болгарія, м. Софія) - https://www.uni-sofia.bg  

·         Пряшівський університет в Пряшеві (Словацька Республіка, м. Пряшів) - https://www.presov.sk

·         Академія філософії та богослов’я Лангадської митрополії Елладської Православної Церкви (Греція, м. Лангадас) -

·         Мінська духовна академія імені святителя Кирила Туровського (Республіка Білорусь, м. Мінськ) - http://minda.by

·         Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет (Російська Федерація) - http://pstgu.ru

·         Смоленський державний інститут мистецтв (Російська Федерація, м. Смоленськ) - http://www.sgii-smol.ru

Кафедра фінансів, економіки та інформаційних технологій

moldavchukЗавідувач кафедрою:
Молдавчук Роман Ілліч – доктор економічних наук, професор.

Кафедра правознавства та канонічного права

pajdaЗавідувач кафедрою:
Пайда Олексій Миколайович – доктор юридичних наук, професор.

Кафедра філософії та гуманітарних наук

artyomovaЗавідувач кафедрою:

Гайданка Євген Іванович – доктор філософських наук, доктор філософії в галузі права, кандидат політичних наук, професор.

В.о. обов’язки завідувача кафедри (на період відсутності завідувача кафедри):
Димитрова Людмила Михайлівна – доктор філософських наук, професор.

Кафедра богослов’я та історії церкви

urstaЗавідувач кафедрою:
Урста Сергій Васильович (протоієрей Сергій Урста) – доктор богословських наук, професор.

hhgКаУ реклама 16

Публікації

До 3-х роковин упокоєння Блаженійшого Митрополита Володимира (Сабодана). З архіву єпископа Віктора (Бедь)

До 3-х роковин упокоєння Блаженійшого Митрополита Володимира (Сабодана). З архіву єпископа Віктора (Бедь)

17 липня 2017|Super User - avatar Super User|Hits:664

Інтерв'ю від 03 липня 2014 року, за два дні до упокоєння Блаженнійшого Володимира (Сабодана), Митрополита Київ...

Олександр Духнович – великий борець за національну свободу та ідентифікацію карпатоукраїнців (карпаторуських) на Закарпатті в ХІХ ст.

Олександр Духнович – великий борець за національну свободу та ідентифікацію карпатоукраїнців (карпаторуських) на Закарпатті в ХІХ ст.

31 березня 2015|Super User - avatar Super User|Hits:5643

30 березня 2015 року виповнилось 150 років з дня смерті великого будителя карпатоукраїнців (карпаторуських, ру...

Роздуми: до якої церкви повинні належати українці в Україні…

Роздуми: до якої церкви повинні належати українці в Україні…

25 березня 2015|Super User - avatar Super User|Hits:5634

Завдячуючи чужинським політичним та церковним центрам, Україна і українці умисно були втягнуті у вікове церков...

Ідеї Шевченка про Бога і націю

Ідеї Шевченка про Бога і націю

28 лютого 2013|Super User - avatar Super User|Hits:5811

Майже тридцять п'ять років панування Москви на Україні виховали багато духовних яничар і між наддніпрянцями, і...