ТОП новини

Ужгородський богословський коледж

Підготовка молодших спеціалістів ( молодших бакалаврів )
( на базі 9 класів ) за напрямом : 

- Катехізатор із православного богослов'я , диякон 
( з одночасним здобуттям другої освіти за спеціальностями "Правознавство" або "Фінанси і кредит" ).

В.о декана Української богословської академій (богословсько-філософський факультет)

smolinУрста,

доктор богословських наук, професор.

Директор Ужгородського гуманітарно-економічного коледжу

bednmБедь Наталія Михайлівна,

доктор філософських наук, доцент.

Ректорат

Ректорат – колегіальна структура Університету, що вирішує поточні питання освітньої, наукової, виховної, господарської та фінансової діяльності. Ректорат очолює Ректор, до його складу входять проректори, декани, директори коледжів, Вчений секретар Університету, директор Наукової бібліотеки, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, начальник навчально-методичного відділу, начальник юридичного відділу, комендант гуртожитку,.

До складу ректорату можуть входити також керівники інших структурних підрозділів.

За регламентом КаУ засідання ректорату відбувається щовівтора.

 DSC0320

Кафедра психології та соціальної роботи

yaremaЗавідувач кафедрою:
Ярема Олена Миколаїіна – доктор психологічних наук, професор.

Підвищення Кваліфікації

іНСТИТУТ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ кАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРОПОНУЄ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

(ліцензія https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/vidomosti-pro-pravo-zdijsnennya-osvitnoyi-diyalnosti/zakarpatska-oblast-l)

 

Контактна інформація:

Шимко Олена Володимирівна

Тел.. +38-095-45-25-256 

 

Цільова аудиторія слухачів: 

  •          науково-педагогічні, наукові, педагогічні працівники закладів вищої освіти України всіх рівнів акредитації;
  •          керівники і спеціалісти навчальних центрів на підприємствах, в організаціях та установах;
  •          персонал центрів освіти дорослих;
  •          громадські активісти. 

 

Гарантом якості навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації в Інституті є багаторічний досвід у реалізації форм, методів освіти упродовж життя, наявність авторських спецкурсів з професійної підготовки дорослого населення. Заняття забезпечують високопрофесійні науковці і викладачі.

 

 

ПРОПОНУЄМО:

 

·         підвищення кваліфікації (150 години)  науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників закладів вищої освіти України всіх рівнів акредитації та інших категорій працівників різних соціально-економічних галузей за акредитованими спеціальностями

 

·         міжнародне підвищення кваліфікації у закладах–партнерах (150 години)  науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників вищих навчальних закладів України всіх рівнів акредитації та інших категорій працівників різних соціально-економічних галузей за програмами

 

·        стажування / міжнародне стажування за індивідуальними програмами (понад 150 годин) наукових співробітників наукових установ, науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників вищих навчальних закладів України всіх рівнів акредитації та інших категорій працівників різних соціально-економічних галузей за індивідуальними науковими програмами

 

 

По завершенню навчання видається свідоцтво про підвищення кваліфікації  |  стажування

 

Плани підвищення кваліфікації

План підвищення кваліфікації Філософії

План підвищення кваліфікації Юридичних Наук

План підвищення кваліфікації Психології

План підвищення кваліфікації Економіки

План підвищення кваліфікації Богослов'я

Стандарт підвищення кваліфікації

Професор Майя Георгіївна Артьомова

artyomovaПрізвище ім'я по батькові: Артьомова Майя Георгіївна
Посада:
професор кафедри філософії та гуманітарних наук, викладач історії Ужгородського гуманітарно-економічного коледжу, директор НДІ філософії, богослов'я та аналітики Карпатського університету імені Августина Волошина, вчений секретар Міжнародної академії богословських наук
Освіта:
Мукачівське педагогічне училище,1965–1969 рр., диплом Л№ 237398 з відзнакою; спеціальність – викладання в початкових класах загальноосвітньої школи; кваліфікація – вчитель початкових класів і старший піонервожатий.
Ужгородський державний університет, 1969–1975 р., диплом Б-І №682498; спеціальність – історія; кваліфікація – історик. Викладач історії та суспільствознавства.
Київська вища партійна школа, 1985– 1988 рр., диплом АБ №007874; спеціальність – партійне і радянське будівництво; кваліфікація – спеціаліст у галузі партійного і радянського будівництва, викладач суспільних дисциплін.
Науковий ступінь:
доктор філософських наук, спеціальність – філософія освіти (диплом Серія ДФН 002, 2012 р.)
Вчене звання:
професор кафедри філософії та гуманітарних наук (атестат Серія АП 0016, 2014 р.)
Вище вчене звання в організації (корпорації) вчених:
дійсний член-академік Приватної наукової установи "Міжнародна академія богословських наук".
Кваліфікаційна категорія:
«спеціаліст вищої категорії».
Стаж (науково-педагогічний):
Загальний – 53 роки; стаж держслужбовця – 20 років; педагогічний (науково-педагогічний) – 29 років; науково-педагогічний – 18 років.
Навчальні дисципліни:
Історія України; Всесвітня історія; Світовий історичний процес; Візантологія; Політична історія України (у період 2012/2013 по 20015/2016 н.р.).
Підвищення кваліфікації:
Науково-технічний центр при Московському державному університеті імені М.В.Ломоносова – школа підвищення компетентності кадрів управління; Державна наукова установа „Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» (нині ДНУ „Інститут модернізації змісту освіти") МОН України; ДВНЗ „Ужгородський національний університет" – НДІ Карпатознавства, Навчально-науковий інститут євроінтеграційних процесів, факультет історії та міжнародних відносин, кафедра історії України; Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти – курси підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки педагогічних працівників учителів історії, правознавства.

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника
(заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення/наукової установи
(з вересня 2005 року):

Карпатський університет імені Августина Волошина: проректор з навчально-виховної роботи (з 01.09. 2005 р. по 01.09. 2006 р. ), перший проректор (з 01.09. 2006 р. по 20.10. 2012 р.), директор з НДІ філософії, богослов'я та аналітики (з 20.10. 2012 р. – по т.ч.).

Міжнародна академія богословських наук: вчений секретар, керівник відділення світової історії та розвитку української цивілізації МАБН (з 09.11. 2014 р. – по т.ч.).

 

Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій

З 2015 р. професор Артьомова М.Г. є членом Спеціалізованої вченої ради Ужгородської української богословської академії

Участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи

Участь у Міжнародному науковому проекті: Міжнародний Сократівський комітет (Велика Британія)

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком

з проблем дослідження українського державотворення, загальноєвропейського історико-цивілізаційного процесу, формування державно-церковних відносин в Україні у контексті «духу епохи», одухотворення нації

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників

для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/ конспектів лекцій/практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій

1. Артьомова М.Г Навчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни „Історія України". – Ужгород: ІВЦ ДННК „УУБА – КаУ", 2006. – 35 с.
2. Артьомова М.Г Навчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни „Всесвітня історія". – Ужгород: ІВЦ ДННК „УУБА – КаУ", 2006. – 42 с.
3. Артьомова М.Г Тестові завдання з „Історії України" (для вступників у ВНЗ). – Ужгород: ІВЦ ДННК „УУБА – КаУ", 2006. – 35 с.
4. Артьомова М.Г. Навчально-методичні рекомендації до навчальної дисципліни „Вища освіта в Україні і Болонський процес". – Ужгород: ІВЦ ДННК „УУБА – КаУ", 2008. – 28 с.
5. Артьомова М.Г. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни „Всесвітня історія". – Ужгород: ІВЦ ДННК „УУБА – КаУ", 2009. – 51 с.
6. Артьомова М.Г. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення викладання навчальної дисципліни „Історія України" для студентів 1,2 курсів денної та заочної форм навчання неісторичних факультетів. – ІВЦ ДННК „УУБА-КаУ", 2009. – 105 с.
7. Артьомова М.Г. Історія України (у таблицях і схемах). Для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання неісторичних спеціальностей. – Видавництво ДННК „УУБА-КаУ", 2010. – 130 с.
8. Артьомова М.Г. Конспект лекцій „Історія України" для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання неісторичних факультетів. – Вид.відділ КаУ, 2010 – 2016.– 76 с.; Перевидано: Вид.відділ КаУ, 2018. – 120 с.
9.Артьомова М.Г. Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни „Візантологія" для підготовки магістрів філософсько-богословського факультету денної та заочної форм навчання. – Вид.відділ КаУ, 2013. – 38 с.
10.Артьомова М.Г.Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни „Світовий історичний процес" для підготовки магістрів філософсько-богословського факультету денної та заочної форм навчання. – Вид.відділ КаУ, 2013. – 46 с.
11.Артьомова М.Г. Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни „Політична історія України" для підготовки магістрів філософсько-богословського факультету. – Вид.відділ КаУ, 2013. – 91с.
12. Артьомова М.Г. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни „Політична історія України" для підготовки магістрів філософсько-богословського факультету денної та заочної форм навчання. – Вид.відділ КаУ, 2015. – 68 с.
13. Артьомова М.Г. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни „Всесвітня історія" для студентів 1 курсу денної форми навчання на основі базової загальної середньої освіти. – Ужгород: Вид.відділ КаУ – 2017. – 98 с.
14. Артьомова М.Г. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни „Історія України" для студентів 2 курсу денної форми навчання на основі базової загальної середньої освіти. – Ужгород: Вид.відділ КаУ – 2017. – 105 с.
15. Артьомова М.Г. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення викладання навчальної дисципліни „Історія України" для студентів 1,2 курсів денної та заочної форм навчання неісторичних факультетів. – Вид.відділ КаУ, 2017. – 128 с.
16. Артьомова М.Г.Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення викладання навчальної дисципліни „Всесвітня історія" для студентів 1 курсу денної, заочної форм навчання при підготовці бакалаврів філософсько-богословського факультету неісторичних факультетів. –– Вид.відділ КаУ, 2017. – 125 с.
17. Артьомова М.Г. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення викладання навчальної дисципліни „Візантологія" для підготовки магістрів богословського факультету денної та заочної форм навчання. – Вид.відділ КаУ, 2017. – 87 с.
18. Артьомова М.Г. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення викладання навчальної дисципліни „Світовий історичний процес" для підготовки магістрів гуманітарно-економічного та філософсько-богословського факультетів денної та заочної форм навчання. – Вид.відділ КаУ, 2017. – 69 с.
19. Артьомова М.Г. Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації
з Історії України у вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти (щороку, починаючи з 2005/2006 н.р. по 20016/2017 н.р.) : Пояснювальна записка; Пакети тестових завдань за визначеними 10/ 15 варіантами; Еталонні відповіді). – Ужгород, 2006 – 2017. – Кафедра філософії та гуманітарних наук КаУ. – 720 с.
20.Артьомова М.Г. Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації
з Історії України у КаУ, який здійснює підготовку молодших спеціалістів за галуззю знань 08 Право, спеціальністю 081 Право, за галуззю знань 07 Управління та адміністрування, спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування на основі базової загальної середньої освіти (2017/ 2018 н.р.) : Пояснювальна записка; Пакети тестових завдань за визначеними 12 варіантами; Еталонні відповіді). –Ужгород,. – Кафедра філософії та гуманітарних наук КаУ. – 84 с.

Наукова діяльність

Професор Артьомова М.Г. – автор більше 85 наукових публікацій.

Розробник пакетів документів щодо упровадження освітньої діяльності за заявленими Карпатським університетом імені Августина Волошина у період 2005–2012 рр. до ліцензування та акредитації 7 напрямів, 14 спеціальностей, акредитації ВНЗ у цілому за ІІІ–ІV рівнями (2012 р.).
Співорганізатор проекту та створення у 2006 році Духовно-навчально-наукового комплексу „Ужгородська українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія – Карпатський університет імені Августина Волошина". У червня 2007 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі освіти на тему «Концептуальні засади створення моделі Духовно-навчально-наукового комплексу „Ужгородська українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія – Карпатський університет імені Августина Волошина" в умовах виникнення глобальної цивілізаційної суперсистеми, збереження Макрохристиянського світу, розвитку православної цивілізації (філософсько-історичний, соціально-культурологічний, управлінські аспекти)".
Артьомова М.Г. співавтор концепції становлення і розвитку богословської освіти в Україні, реалізації програми підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів зі спеціальності «Богослов'я (теологія) ", починаючи з 2008 року на базі Карпатського університету імені Августина Волошина, Ужгородської Української богословської академії імені Кирила та Мефодія. У травні 2012 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук (спеціальність – філософія освіти) на тему «Філософські засади трансформаційних процесів у вищій освіті України наприкінці ХХ – початку ХХІ століття у контексті «духу епохи», одухотворення нації, формування новітньої освітньої парадигми».
Є співзасновником у 2012 році Приватної наукової установи „Міжнародна академія богословських наук", розробником Концепції розвитку Міжнародної академії богословських наук 2015 – 2023 роки.

Тільки за останні 12 років проф. Артьомовою М.Г.
підготовлені і подані до друку такі публікації:

1.Артьомова М.Г Складові структурного реформування вищої освіти у контексті Болонського процесу: переваги і ризики // Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції „Формування системи забезпечення якості вищої освіти України у контексті Болонського процесу" (Ужгород – Сніна, 2005). – Видавничий центр ЗаКДУ, 2005.

2. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: Методичні рекомендації/ уклад. В.В.Бедь, М.Г.Артьомова, Н.В. Калинич/ відп. Ред. М.Г.Артьомова. – Ужгород, ДННК „УУБА – КаУ", 2006. – 74 с.
3. Бедь В. В., Артьомова М. Г., Калинич Н. В., Тороній Л. І. Методичні розробки щодо організації та проведенні акредитації напрямів, спеціальностей, ВНЗ у цілому. – Ужгород: ІВЦ ДННК „УУБА – КаУ", 2007.
4. Артьомова М.Г Основні підходи до забезпечення процесів модернізації вищої освіти та підвищення якості підготовки фахівців в умовах формування глобального інноваційного суспільства //Науковий вісник „ДННК УУБА-КаУ".– 2007. – №1.
5. Артьомова М.Г. Основні підходи до забезпечення процесів модернізації вищої освіти та підвищення якості підготовки фахівців в умовах формування глобального інноваційного сус¬пільства / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми забезпечення якості підготовки фахівців та гармонізації національних стандартів вищої освіти в європейському освітньому просторі" (м. Ужгород, 14–16 травня 2007 року // Науковий вісник ДННК „Ужго-родська Українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія – Карпатський університет імені Августина Волошина. – Ужгород, Ужгород, ІВЦ ДННК „УУБА – КаУ", 2007. – № 2.
6. Артьомова М.Г. Комплексний синергетичний підхід в системі освіти як важлива складова в оцінюванні ВНЗ у форматі „економічність–ефективність–результативність"/Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Крок у майбутнє: європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво", 27–28 листопада 2008 року. – Ужгород, ІВЦ ДННК „УУБА – КаУ", 2008.
7. Артьомова М.Г.Історико-філософські, соціально-правові основи цивілізаційної парадигми розвитку людства // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції „Україна: шляхи формування державно-національної цілісності суспільства та утвердження духовної основи української цивілізації". – Ужгород, ІВЦ ДННК „УУБА – КаУ", 2010.
8. Артёмова М.Г Историко-философские основы формирования образовательного пространства в контексте украино-турецких международных отношений / Материалы Международной научно-практической конференции „Образование без границ: реалии современности". – Стамбул, Турция, 2–10 мая 2010 г.
9. Артёмова М.Г. Состояние исследования и методологические вопросы евангелистского образа Господа Иисуса Христа в библейской науке: восточная перспектива //Материалы V Международного Восточноевропейского симпозиума исследований Нового Завета. – Минск, 2 – 9 сентября 2010 г.
10. Віктор Бедь, Майя Артьомова. Компетентнісний підхід в процесі модернізації ВНЗ //Освіта регіону. – 2011. – №5. – С.43–51.
11. Архімандрит Віктор (Бедь), Артьомова М.Г. Інноваційні підходи до модернізації вищої духовної і світської освіти у Духовно-навчально-науковому комплексі Української Православної Церкви, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України „Ужгородська українська богословська академія імені Кирила і Мефодія – Карпатський університет імені Августина Волошина" (досвід 2002 – 2010 рр.). – Ужгород, ІВЦ ДННК „УУБА – КаУ", 2011.
12. Бедь В.В., Артьомова М.Г. Компетентнісний підхід в системі вищої освіти як пріоритет її модернізації у вищому навчальному закладі. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.uuba. org.ua/.../kompetentnisniy-pidhid-v-sistemi-vischoyi-osviti-yak-prioritet-yiyi-modernizatsiyi-u-vischomu-navchalnomu-zakl.html
13. Бедь В.В., Артьомова М.Г. Особливості упровадження інноваційних підходів до модернізації вищої світської та духовної освіти як дієвий фактор при підготовці фахівців у ДННК „УУБА – КаУ"/ Матеріали Всеукраїнської виставки „Професія – вибір майбутнього" (система професійної підготовки: досвід і перспективи). – К., 23 листопада 2010 р.
14. Артьомова М.Г. Теоретико-методологічні та науково-методичні засади компетентнісного підходу як основи модернізації сучасної шкільної історичної освіти. Творча робота. – Ужгород: Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, 2011.
15. Бедь В.В., Артьомова М.Г. Упровадження нових форм навчально-виховного процесу при підготовці фахівців у ДННК „УУБА-КаУ" в контексті компетентнісного підходу/ Матеріали Чотирнадцятої міжнародної виставки навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 2011". – Київ, 16 – 18 лютого 2011 року.
16. Артьомова М.Г. Концептуальні підходи до оновлення змісту освіти та змісту навчання в системі вищої та загальної середньої школи в контексті духовного розвитку особистості та одухотворення нації / Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару для методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти України з проблем „Особливості вивчення курсів духовно-морального спрямування в навчальних закладах України". – Львів, 22–23 лютого 2011 р.
17. Бедь В.В., Артьомова М.Г. Інноваційні підходи до модернізації вищої духовної та світської освіти у ДННК „УУБА – КаУ" у контексті упровадження в навчально-виховний процес компетентнісного підходу // www. uuba. org.ua
18. Артьомова М.Г. Історичні та геополітичні аспекти формування української державності у контексті цивілізаційного виміру // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції „Зародження та розвиток українського цивілізаційного простору: проблеми національного державотворення, духовної та культурної самобутності українського народу" (11–12 листопада 2011 р., м. Ужгород). – Ужгород: ІВЦ УУБА–КаУ, 2012. ‒ С. 17-40.
19.Артьомова М.Г. Філософія серця Григорія Сковороди і сучасність /Матеріали зустрічі за „круглим столом" з питання „Григорій Сковорода як дзеркало України", присвячена 290-й річниці від Дня народження Г.С. Сковороди (м. Ужгород , 8 листопада 2012 року). – Ужгород: ІВЦ УУБА – КаУ, 2012. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: Інтернетсторінка УУБА, КаУ.
20.Артьомова М.Г.Генеза української державності та християнізації за часів блаженного князя Київського Оскольда у контексті історико-цивілізаційного виміру / М.Г. Артьомова // 1150-річчя заснування Української Православної Церкви (з центром Митрополії в Києві): духовно-історичні передумови та цивілізаційна спадщина. – Ужгород: ІВЦ УУБА – КаУ, 2014. – С. 257–280.
21. Артьомова М.Г. Погляди В.Вернадського на освіту в Україні, його концептуальні підходи до створення Української академії наук /Матеріали зустрічі за „круглим столом" на тему „В.І. Вернадський: людина і мислитель історичної доби", приуроченої до 150-річчя від дня народження академіка В.І. Вернадського (м. Ужгород , 26 лютого 2013 року). – Ужгород: ІВЦ УУБА – КаУ, 2013. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: Інтернетсторінка УУБА.
22. Архімандрит Віктор (Бедь), Артьомова М.Г. Упровадження нових освітніх систем та інноваційне оновлення змісту вищої освіти при підготовці фахівців у контексті компетентнісного підходу / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Науково-методичні підходи до викладання управлінських дисциплін в контексті вимог ринку праці" (м. Дніпропетровськ, 11 – 12 квітня 2013 р.) – Дніпропетровськ, 2013.–Т.1. – С. 64 – 75.
23. Артьомова М.Г. Концептуальні засади формування духовності особистості засобами християнських моральних цінностей / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми утвердження та перспективи розвитку української державності, нації та духовності: історія та сучасність", приуроченої 1025-річчю поширення християнства на державному рівні Русі-України як духовно-історичного етапу розвитку українського Православ'я (м. Ужгород, 11–12 листопада 2013 року). – Ужгород: ІВЦ УУБА – КаУ, 2013. – С. 18 – 32.
24. Артьомова М.Г. Трипільська культура у контексті світового визнання та формування українського цивілізаційного простору / Матеріали презентації наукових досліджень з проблем „Пам'ятки Трипільської культури", присвячених 120-річчю її відкриття археологом Вікентієм В'ячеславовичем Хвойкою (1850 – 1914 рр.).– (м. Ужгород, 14 листопада 2013 року). – Ужгород: ІВЦ УУБА – КаУ, 2013.
25. Артёмова М.Г. Ужгород (Украина) – Смоленск (РФ): совместное и различное в контексте историко-геополитического пространства/ Материалы встречи за „круглым столом" по проблемам „Ужгород (Украина) – Смоленск (Российская Федерация) в контексте геополитического, историко-духовного, информационного измерений" (с участием Международного историко-литературного журнала „Странникь" (г. Смоленск), Института современных гумантарных исследований (г. Смоленск), ГБУК „Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского", Правления Смоленской обласной общественной организации „Литературный краеведческий клуб „Смоленская дорога"). –Ужгород, 19 ноября 2013 года. – Ужгород: ІВЦ УУБА – КаУ, 2013.
26. Артьомова М.Г. Історіографія дослідження та опублікування фактів про Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні / Матеріали науково-педагогічних читань „Голодомор – жива пам'ять", присвячені 80-м роковинам Голодомору-геноциду (м. Ужгород, 27 листопада 2013 року).– Ужгород: ІВЦ УУБА – КаУ, 2013. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: Інтернетсторінка УУБА, КаУ.
27. Артьомова М.Г. Українська держава як суб'єкт загальноєвропейського історико-цивілізаційного процесу / Матеріали ІІ Міжнародної науково – практичної конференції „Ґенеза та історичні етапи українського державного і церковного будівництва", приуроченої до 1150 (1)- річчя заснування Української Православної Церкви (з центром Митрополії у Києві 862 (3) р.)" (м. Київ, 11–12 грудня 2013 р.).– Ужгород: ІВЦ УУБА – КаУ, 2013. – С. 52 –63.
28. Артьомова М.Г. День Соборності та Свободи України: історико-правові, геополітичні аспекти/ Матеріали наукових читань, приурочених 95-й річчю Акту об'єднання (злуки) українських земель (м.Ужгород, 22 січня 2014 р.). – Ужгород: ІВЦ УУБА – КаУ, 2014. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: Інтернетсторінка УУБА, КаУ.
29. Артьомова М.Г.Філософські, політико-правові погляди Т.Г.Шевченка / Матеріали обласної науково-практичної конференції „Ідеї Т.Г. Шевченка в демократичній освіті сучасної України», присвячена 200-літтю від дня народження Т.Г.Шевченка (м.Ужгород, ЗІППО,18 лютого 2014 року).– Ужгород: ЗІППО, 2014.
30. Артьомова М.Г. Філософсько-релігійні погляди Августина Волошина на державотворчі процеси в Підкарпатській Рус і/ Матеріали обласної науково-практичної конференції „Августин Волошин і розвиток педагогічної думки на Закарпатті в першій половині ХХ ст.", присвяченої 75-літтю Карпатської України та 140-річчю від дня народження (м. Ужгород, ЗІППО,13 березня 2014 року). – Ужгород: ЗІППО, 2014.
31. Артьомова М.Г. Філософсько-релігійні, політико-правові погляди Августина Волошина та шляхи їх втілення у процеси державотворення на Закарпатті / Матеріали науково-публіцистичних читань, присвячені відзначенню 75-й річниці проголошення незалежності Карпатської України та 140-й річниці від дня народження Президента Карпатської України Августина Волошина (м.Ужгород, 14 березня 2014 року). – Ужгород: Вид. відділ КаУ, 2014. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: Інтернетсторінка УУБА, КаУ.
32. Артьомова М.Г. Викладання „Візантології» у вищих духовних, вищих навчальних закладах України у контексті українсько-візантійських традицій /Матеріали зустрічі за «круглим столом» з проблем «Візантологія: основні віхи становлення, розвитку, трансформації, віддзеркалення в сучасності " (м.Ужгород, 27 березня 2014 р.). – Ужгород: Вид.відділ КаУ, 2014. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: Інтернет-сторінка УУБА, КаУ.
33. Артьомова М.Г. Українське державотворення у контексті основних різновидів означених закономірностей світового історичного процесу / М.Г. Артьомова // Україна–Цивілізація. – 2014. – Т.1. – С. 206–231.
34. Артьомова М.Г. Історико-філософські, національно-культурні та духовні цінності у розвитку української цивілізації / Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Традиції та сучасність українського цивілізаційного простору: проблеми духовної, національної єдності», приуроченої духовно-історичній добі Християнства (І–ХХІ ст.) на землях Скіфії – Русі – України " (м. Ужгород, 6 – 7 листопада 2014 року).– Ужгород: Вид.відділ КаУ, 2014.
35. Артьомова М.Г. Концептуальні підходи до визначення моделі Національної програми утвердження демократичного врядування й культури миру, протидії сепаратизму та тероризму в Україні /Матеріали зустрічі за «круглим столом» з проблеми „Діалог цивілізацій, культур, релігій, громадських формувань, ЗМІ у контексті толерантності та культури миру, утвердження демократичного врядування і протидій екстремізму та тероризму в Україні» у рамках програми VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Традиції та сучасність українського цивілізаційного простору:проблеми духовної, національної єдності" (м. Ужгород, 6–7 листопада 2014 р.). – Ужгород: Вид.відділ КаУ, 2014. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: Інтернетсторінка УУБА, КаУ.
36. Артьомова М.Г. Революція гідності в контексті загальної теорії соціальних революцій, світового політичного процесу, мужність Героїв Небесної Сотні як прояв сили духу і стійкості громадян, захисту ідеалів демократії, прав і свобод людини, європейського майбутнього України: Реквієм подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні (м. Ужгород, 22 лютого 2015 р.). – [Електронний ресурс] – Режим доступу: Інтернетсторінка УУБА, КаУ.
37. Артьомова М.Г. Карпатська Україна й українське державотворення в історико-політичному, правовому та міжнародному вимірах/ Матеріали науково-публіцистичних читань, присвячені відзначенню 76-й річниці проголошення незалежності Карпатської України та 141-й річниці від дня народження президента Карпатської України Августина Волошина (м.Ужгород, 16 березня 2015 року). – Ужгород: Вид.відділ КаУ, 2015. . – [Електронний ресурс] – Режим доступу: Інтернетсторінка УУБА, КаУ.
38. Артьомова М.Г. Основні підходи до забезпечення трансформаційних процесів у освіті України у контексті «духу епохи», одухотворення нації / Матеріали обласної науково-методичної конференції „Духовні провідники Закарпаття ХХ – ХХІ століття:проблеми епістемології " (м. Ужгород, ЗІППО,18 червня 2015 року). – Ужгород: ЗІППО, 2015.
39. Артьомова М.Г. Концептуальні підходи до забезпечення трансформаційних процесів у питаннях дослідження українського цивілізаційного, освітнього простору, націєтворення у контексті „духу епохи ", одухотворення нації / Інформаційний збірник№4 Міжнародної академії богословських наук – за матеріалами розгляду питань на Пленарному засіданні МАБН з проблеми „Про новітні концептуальні підходи щодо дослідження та висвітлення історії становлення української цивілізації, процесів націєтворення, державного і церковного будівництва" (м.Ужгород, 20 червня 2015 року). – Ужгород: Інформаційний бюлетень №4 МАБН, 2015 р. – Вид.відділ КаУ, 2015.
40. Артьомова М.Г. Подвижники благочестя Українського Православ'я: незнищéнний дух безсмертя / Матеріали зустрічі за „круглим столом" дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів МАБН на тему „Духовні скарби подвижників православної віри " (м.Ужгород, 21 червня 2015 року). – Ужгород. – ВВ КаУ, 2015.
41. Артьомова М.Г. Християнізаційні університети майбутнього у контексті пошуку нової парадигми світорозвитку / Матеріали. ХІ обласного науково-методичного семінару „Християнська етика: досвід, проблеми, перспективи" (м. Ужгород, ЗІППО,23 вересня 2015 року). – Ужгород: ЗІППО, 2015.
42. Артьомова М.Г. УНР і ЗУНР у геополітичному вимірі: історичні та міжнародні орієнтири /Матеріали зустрічі за „круглим столом" з проблеми „Західноукраїнська Народна Республіка як важливий етап української державотворення у контексті геополітичного, історико-правового, міжнародного вибору", присвяченої 97-й річниці утворення ЗУНР. (м.Ужгород, 29 жовтня 2015 року). – Ужгород: ВЦ КаУ, 2015. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: Інтернетсторінка УУБА, КаУ.
43. Артьомова М.Г Формування духовності особистості в умовах глобалізації і трансформації суспільства / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Реалії та перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти України "(м. Ужгород, ЗІППО, 29 –30 жовтня 2015 року). – Ужгород: ЗІППО, 2015.
44. .Артьомова М.Г. Історико-філософські, геополітичні виміри сучасної української державності у контексті глобалізаційних процесів / Збірник матеріалів IХ Міжнародної науково-практичної конференції „Історичні та духовні чинники консолідації української держави, нації та суспільства", приуроченої до 95-річчя відродження прабатьківської Української Автокефальної Православної Церкви та 25-річчя обрання Першого Патріарха УАПЦ, Святійшого Мстислава Скрипника (м.Ужгород, 5,6 листопада 2015 року). – Ужгород: ВЦ КаУ, 2015.
45. Артьомова М.Г. Парадигмальні зрушення у визначенні стратегії розвитку України в сучасних умовах /Матеріали зустрічі за „круглим столом" з проблеми „Українське державотворення: витоки та сучасність» (м. Ужгород, 5 листопада 2015 року). – Ужгород: Вид. відділ КаУ, 2015. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: Інтернетсторінка УУБА, КаУ.
46. Артьомова М.Г. Геноцид Українського народу 1932 – 1933 рр., голодомори 1921 – 1922, 1946 – 1947 рр. у оцінці міжнародної спільноти, міжнародних організацій /Матеріали науково-публіцистичних читань „Люди правди. Щоб світ знав", присвячені гідному вшануванню пам'яті жертв Геноциду українського народу 1932 – 1933 рр., голодоморів 1921 – 1923, 1946 – 1947 рр. (м. Ужгород, 30 листопада 2015 року).– [Електронний ресурс] – Режим доступу: Інтернетсторінка УУБА, КаУ.
47. Артьомова М.Г. Філософсько-теологічні та історико-культурні витоки духовного самовизначення і самозбереження особистості / Матеріали зустрічі за „круглим столом" з проблеми „Духовне самовизначення та самозбереження людини в часи випробувань"/ (м. Ужгород, ЗІППО, 3 лютого 2016 року). – Ужгород: ЗІППО, 2016.
48. Артьомова М.Г Історико-філософські, синергетичні засади формування української державності у контексті глобалізаційних процесів (ХХ – ХХІ ст.)/ Збірник матеріалів X Міжнародної науково-практичної конференції «Утвердження українського цивілізаційного простору: духовного-історичні передумови, сучасні тенденції та перспективи розвитку», приуроченої до 25-річчя відновлення багатотисячолітньої Української державності (24 серпня 1991) та 95-річчя Всеукраїнського Православного Церковного Собору Української Автокефальної Православної Церкви (14 – 30 жовтня 1921) (м.Ужгород, 3 – 4 листопада 2016 року). – Ужгород: Вид. відділ КаУ, 2015.
49. Артьомова М.Г. Революція гідності в Україні у контексті загальної теорії соціальних революцій, світового політичного процесу, мужність Героїв Небесної Сотні як прояв сили духу і стійкості громадян, захисту ідеалів демократії, прав і свобод людини, європейського майбутнього України. Реквієм подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні (м. Ужгород, 23 лютого 2017 року).– [Електронний ресурс] – Режим доступу: Інтернетсторінка УУБА, КаУ.
50. Артьомова М.Г. Філософсько-історичні, соціально-економічні, геополітичні детермінанти державотворчих процесів у Карпатській Україні / Матеріали зустрічі за «круглим столом» з проблеми «Філософсько-історичні, національно-духовні, культурно-освітні, політико-правові, соціально-економічні, міжнародні детермінанти державотворення Карпатської України у контексті взаємовпливів глобальних і регіональних процесів», присвяченої відзначенню 78-ї річниці Карпатської України, 143-ї річниці від дня народження Президента Карпатської України Августина Волошина, 100-річчя відновлення Української державності в новітню добу та 100-річчя початку відродження Української Автокефальної Православної Церкви (м. Ужгород, 15 березня 2017 року). – Ужгород: ВВ КаУ, 2017. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: Інтернетсторінка УУБА, КаУ.
51. Артьомова М.Г. Україна у Другій світовій війні: Перемога життя над смертю/ Матеріали до Уроку пам'яті й наукових досліджень «1939 – 1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо!», присвяченого Дню пам'яті та примирення, 72-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню Європи (м. Ужгород, 11 травня 2017 року). – Ужгород: ВВ КаУ, 2017. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: Інтернетсторінка УУБА, КаУ.
52. Артьомова М.Г. Земне пекло людської ганьби: історична бліц-інформація наукових досліджень про невільників таборів смерті ХХ століття / Матеріали зустрічі за «круглим столом» з питання «Талергоф і Терезін: замовчана історія початку масового етногеноциду українців у ХХ столітті», приуроченої 100-річчю ліквідації першого у Європі концентраційного табору українських невільників «Талергоф» (Австро-Угорська імперія) (м. Ужгород , 17 травня 2017 року). – Ужгород: Вид відділ КаУ, 2017. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: Інтернетсторінка УУБА, КаУ.
53. Артьомова М.Г. Українське воїнство у боротьбі за незалежність Української держави/ Матеріали науково-публіцистичних читань «ЗБУДУЙМО ПАМ'ЯТІ НЕВИГАСНИЙ ВОГОНЬ У СЕРЦЯХ ПОКОЛІНЬ НАВІКИ...», присвячених відзначенню:– Покрови Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії;– Дня захисника України;– Дня Українського козацтва;–100-річчя початку відновлення Української державності т відродження Української Автокефальної Православної Церкви(1917–2017 рр.);– Дня створення Української повстанської армії (УПА, 1942);– 75-річчя відновлення єпископської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви (1942 – 2017 рр.);– Історичної пам'яті Революції Гідності, загиблих у зоні АТО. (м. Ужгород, 12 жовтня 2017 року). – Ужгород: ВВ КаУ, 2017. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: Інтернетсторінка УУБА, КаУ.
54. Артьомова М.Г Україна у геополітичному вимірі двох світових воєн ХХ століття / Матеріали, присвячені Дню пам'яті й історико-політичному хроноскопу досліджень «Шляхами мужності і слави: схиляймо голови перед визволителями», присвячених 73-й річниці визволення України від фашистських загарбників (м. Ужгород, 26жовтня 2017 року). – Ужгород: ВВ КаУ, 2017. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: Інтернетсторінка УУБА, КаУ.
55. Артьомова М.Г. Модернізація сучасної шкільної історичної освіти через призму компетентнісного підходу (теоретико-методологічні та науково-методичні засади). Творча робота. – Ужгород: Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, 2017. – 76 с.
56.Артьомова М.Г. Теоретико-методологічні та історіографічні аспекти дослідження державно-церковних відносин/ Матеріали зустрічі за «круглим столом» з проблеми «Засади та механізми оптимізації державно-церковних відносин в сучасній Україні у контексті забезпечення національної безпеки, пріоритетів формування громадянського суспільства (історико-управлінський, філософсько-релігійний, духовно-культурний, правовий, суспільно-політичний аспекти)» у рамках XI міжнародної науково-практичної конференції «Консолідація Української Держави, Нації та Церкви: зовнішні та внутрішні чинники», приуроченої 100-річчю початку відновлення Української державності та відродження Української Автокефальної Православної Церкви (1917 – 2017 рр.) – (м. Ужгород, 16–17 листопада 2017 року). – Ужгород: ВВ КаУ, 2017. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: Інтернетсторінка УУБА, КаУ.
57. Артьомова М.Г. Основні підходи до формування державно-церковних відносин в Україні (філософський, історико-управлінський аспекти) / Матеріали XI міжнародної науково-практичної конференції «Консолідація Української Держави, Нації та Церкви: зовнішні та внутрішні чинники», приуроченої 100-річчю початку відновлення Української державності та відродження Української Автокефальної Православної Церкви (1917 – 2017 рр.). – (м. Ужгород, 16–17 листопада 2017 року). // Україна–Цивілізація. – 2017. – Т.6. – С. 136–161.
58. Артьомова М.Г. Історико-філософські, геополітичні складові державотворчих процесів у Карпатській Україні. / Матеріали зустрічі за «круглим столом» з проблеми «Карпатська Україна в контексті українського державотворення, взаємовпливів глобальних і регіональних процесів», присвяченої відзначенню 79-ї річниці Карпатської України, 144-ї річниці від дня народження Президента Карпатської України Августина Волошина, 101-ї річниці відновлення Української державності в новітню добу та 100-річчя Всеукраїнського Помісного Православного Собору (м. Ужгород, 15 березня 2018 року). – Ужгород: ВВ КаУ, 2018 . – [Електронний ресурс] – Режим доступу: Інтернетсторінка УУБА, КаУ.
59. Артьомова М.Г. Об'єктивно-предметна сфера та джерельна база краєзнавства як складової освітньої діяльності у контексті країнознавства та регіоналістики/ Матеріали VІ регіонального міжвузівського науков-методичного семінару «Використання краєзнавчих матеріалів у процесі викладання гуманітарних та художно-естетичних дисциплін». – ЗІППО, м. Ужгород, 26 квітня 2018 року. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: Інтернетсторінка ЗІППО.
60. Артьомова М.Г.Філософія освіти ХХІ століття у контексті впливу глобалізаційних та інтеграційних процесів/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку сучасного гуманітарного знання: філософія, педагогіка та богослов'я» (м.Ужгород, 30 травня 2018 р.). // Україна – Цивілізація. – 2018. Т. 7 (підготовлено до друку).

Нагороди

Нагрудний значок „Відмінник народної освіти" (1982 р.), Почесна грамота Закарпатської обласної державної адміністрації (2004 р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005 р.); від УПЦ, УАПЦ – ордени Покрови Пресвятої Богородиці ІІ ступеня, Святої праведної Анни ІІІ ступеня, Почаївської Ікони Пресвятої Богородиці, 20 років відновлення Державної незалежності України, 25 років Незалежності України, Хрест докторський нагрудний ІІ ступеня, Августина Волошина І ступеня; медалі – Знамення Пресвятої Богородиці, Кирила і Мефодія, княгині Ольги ІІ ступеня та ін.

 

Прізвище ім’я по батькові:  Артьомова Майя Георгіївна

            Посада: професор кафедри філософії та гуманітарних наук, викладач історії Ужгородського гуманітарно-економічного коледжу, директор НДІ філософії, богослов’я та  аналітики Карпатського університету  імені Августина Волошина, вчений секретар Міжнародної академії богословських наук

            Освіта: Мукачівське педагогічне училище,1965–1969 рр., диплом Л№ 237398 з відзнакою; спеціальність – викладання в початкових класах загальноосвітньої школи; кваліфікація – вчитель початкових класів і старший піонервожатий.

            Ужгородський державний університет, 1969–1975 р., диплом Б-І №682498; спеціальність – історія; кваліфікація – історик. Викладач історії та суспільствознавства.

            Київська вища партійна школа, 1985– 1988 рр., диплом АБ №007874; спеціальність – партійне і радянське будівництво; кваліфікація – спеціаліст у галузі партійного і радянського будівництва, викладач суспільних дисциплін.

            Науковий ступінь: доктор філософських наук, спеціальність – філософія освіти (диплом Серія ДФН 002, 2012 р.)

            Вчене звання: професор кафедри філософії та гуманітарних наук (атестат Серія АП 0016, 2014 р.)  

            Вище вчене звання в організації (корпорації) вчених: дійсний член-академік Приватної наукової установи „Міжнародна академія богословських наук”,

            Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії»

            Стаж (науково-педагогічний): Загальний – 53 роки; стаж держслужбовця – 20 років; педагогічний (науково-педагогічний) – 29 років; науково-педагогічний –  18 років.

            Навчальні дисципліни: Історія України; Всесвітня історія; Світовий історичний процес; Візантологія; Політична історія України (у період 2012/2013 по 20015/2016 н.р.).

                Підвищення кваліфікації: Науково-технічний центр при Московському державному університеті імені М.В.Ломоносова школа підвищення компетентності кадрів управління;  Державна наукова установа Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» (нині ДНУ Інститут модернізації змісту освіти) МОН України; ДВНЗ „Ужгородський національний університет” – НДІ Карпатознавства, Навчально-науковий інститут євроінтеграційних процесів,  факультет історії та міжнародних відносин, кафедра історії України; Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти – курси підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки педагогічних працівників учителів історії, правознавства

 

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника

(заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення/наукової установи

(з вересня 2005 року):

                Карпатський університет імені Августина Волошина: проректор з навчально-виховної роботи (з 01.09. 2005 р. по 01.09. 2006 р. ), перший проректор (з 01.09. 2006 р. по 20.10. 2012 р.), директор з НДІ філософії, богослов’я та аналітики (з 20.10. 2012 р. – по т.ч.).

                Міжнародна академія богословських наук: вчений секретар, керівник відділення світової історії та розвитку української цивілізації   МАБН (з 09.11. 2014 р. – по т.ч.).

 

Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій

       З 2015 р.  професор Артьомова М.Г. є членом  Спеціалізованої вченої ради Ужгородської української богословської академії

Участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи,

 Участь у Міжнародному науковому проекті: Міжнародний Сократівський комітет (Велика Британія)

 

 

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком

з проблем дослідження українського державотворення,   загальноєвропейського історико-цивілізаційного процесу,  формування державно-церковних відносин в Україні у контексті «духу епохи», одухотворення нації

 

 

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників

для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/ конспектів лекцій/практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій

            1. Артьомова М.Г Навчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни „Історія України”. – Ужгород: ІВЦ ДННК „УУБА – КаУ”, 2006. – 35 с.

            2. Артьомова М.Г Навчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни „Всесвітня історія”. –  Ужгород: ІВЦ ДННК „УУБА – КаУ”, 2006. – 42 с.

            3. Артьомова М.Г Тестові завдання з „Історії України”  (для вступників у ВНЗ). –  Ужгород: ІВЦ ДННК „УУБА – КаУ”, 2006. – 35 с.

            4. Артьомова М.Г. Навчально-методичні рекомендації до навчальної дисципліни „Вища освіта в Україні і Болонський процес”. – Ужгород: ІВЦ ДННК „УУБА – КаУ”, 2008. – 28 с.

            5. Артьомова М.Г. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни „Всесвітня історія”. – Ужгород: ІВЦ ДННК „УУБА – КаУ”, 2009. – 51 с.

            6. Артьомова М.Г. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення викладання навчальної дисципліни „Історія України” для студентів 1,2 курсів денної та заочної форм навчання неісторичних факультетів. – ІВЦ ДННК „УУБА-КаУ”, 2009. – 105 с.

            7. Артьомова М.Г.  Історія України (у таблицях і схемах). Для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання неісторичних спеціальностей. – Видавництво ДННК „УУБА-КаУ”, 2010. – 130 с.

            8. Артьомова М.Г. Конспект лекцій „Історія України” для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання неісторичних факультетів. – Вид.відділ КаУ, 2010 – 2016.– 76 с.; Перевидано: Вид.відділ КаУ, 2018. – 120 с.

            9.Артьомова М.Г. Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни „Візантологія” для підготовки магістрів філософсько-богословського факультету денної та заочної форм навчання. – Вид.відділ КаУ, 2013. – 38 с.

            10.Артьомова М.Г.Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни „Світовий історичний процес” для підготовки магістрів філософсько-богословського факультету денної та заочної форм навчання. – Вид.відділ КаУ, 2013. – 46 с.

            11.Артьомова М.Г. Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни „Політична історія України” для підготовки магістрів філософсько-богословського факультету. – Вид.відділ КаУ, 2013. – 91с.

            12. Артьомова М.Г. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни „Політична історія України” для підготовки магістрів філософсько-богословського факультету денної та заочної форм навчання. – Вид.відділ КаУ, 2015. – 68 с.

            13. Артьомова М.Г.  Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни „Всесвітня історія” для студентів 1 курсу денної  форми навчання на основі базової загальної середньої освіти. – Ужгород: Вид.відділ КаУ – 2017. – 98 с.

            14. Артьомова М.Г.  Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни „Історія України” для студентів 2 курсу денної  форми навчання на основі базової загальної середньої освіти. – Ужгород: Вид.відділ КаУ – 2017. – 105 с.

            15. Артьомова М.Г. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення викладання навчальної дисципліни „Історія України” для студентів 1,2 курсів денної та заочної форм навчання неісторичних факультетів. – Вид.відділ КаУ, 2017. – 128 с.

            16. Артьомова М.Г.Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення викладання навчальної дисципліни „Всесвітня історія” для студентів 1 курсу денної, заочної форм навчання  при підготовці бакалаврів філософсько-богословського факультету неісторичних факультетів. –– Вид.відділ КаУ, 2017. – 125 с.

            17. Артьомова М.Г. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення викладання навчальної дисципліни „Візантологія” для підготовки магістрів богословського факультету денної та заочної форм навчання. – Вид.відділ КаУ, 2017. – 87 с.

            18. Артьомова М.Г. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення викладання навчальної дисципліни „Світовий історичний процес” для підготовки магістрів гуманітарно-економічного та філософсько-богословського факультетів денної та заочної форм навчання. – Вид.відділ КаУ, 2017. – 69 с.

      19. Артьомова М.Г. Методичні рекомендації щодо  проведення державної підсумкової атестації 
з Історії України у
вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти (щороку, починаючи з 2005/2006 н.р. по  20016/2017 н.р.) : Пояснювальна записка; Пакети тестових завдань за визначеними 10/ 15 варіантами; Еталонні відповіді). – Ужгород, 2006 – 2017. – Кафедра філософії та гуманітарних наук КаУ. – 720 с.

            20.Артьомова М.Г. Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації 
з Історії України у КаУ, який 
здійснює підготовку молодших спеціалістів за галуззю знань 08 Право, спеціальністю 081 Право, за галуззю знань 07 Управління та адміністрування, спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування на основі базової загальної середньої освіти (2017/ 2018 н.р.) : Пояснювальна записка; Пакети тестових завдань за визначеними 12 варіантами; Еталонні відповіді). –Ужгород,. – Кафедра філософії та гуманітарних наук КаУ. – 84 с.

 

Наукова діяльність

            Професор Артьомова М.Г. автор більше 85 наукових публікацій.

                Розробник пакетів документів щодо упровадження освітньої діяльності за заявленими Карпатським університетом імені Августина Волошина  у період 20052012 рр. до ліцензування та акредитації 7 напрямів, 14 спеціальностей, акредитації ВНЗ у цілому за ІІІІV рівнями (2012 р.).

            Співорганізатор проекту та створення у 2006 році Духовно-навчально-наукового комплексу  „Ужгородська українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія – Карпатський університет імені Августина Волошина”. У червня 2007 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі освіти на тему «Концептуальні засади створення моделі Духовно-навчально-наукового комплексу  „Ужгородська українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія – Карпатський університет імені Августина Волошина” в умовах виникнення глобальної  цивілізаційної суперсистеми, збереження Макрохристиянського світу, розвитку православної цивілізації (філософсько-історичний, соціально-культурологічний, управлінські аспекти)”.

                Артьомова М.Г. співавтор концепції становлення і розвитку богословської освіти в Україні, реалізації програми підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів зі спеціальності «Богослов’я (теологія), починаючи з 2008 року на базі Карпатського університету імені Августина Волошина, Ужгородської Української богословської академії імені Кирила та Мефодія. У травні 2012 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук (спеціальність – філософія освіти) на тему «Філософські засади трансформаційних процесів у вищій освіті України наприкінці ХХ – початку ХХІ століття у контексті «духу епохи», одухотворення нації, формування новітньої освітньої парадигми»

            Є співзасновником у 2012 році Приватної наукової установи Міжнародна академія богословських наук, розробником  Концепції розвитку Міжнародної академії богословських наук  2015 – 2023 роки.

         

Тільки за останні 12 років проф. Артьомовою М.Г.

підготовлені і подані до друку такі публікації:

 

                1.Артьомова М.Г Складові структурного реформування вищої освіти у контексті Болонського процесу: переваги і ризики // Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції Формування системи забезпечення якості вищої освіти України у контексті Болонського процесу” (Ужгород – Сніна,  2005). – Видавничий центр ЗаКДУ, 2005.

            2. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: Методичні рекомендації/ уклад. В.В.Бедь, М.Г.Артьомова, Н.В. Калинич/ відп. Ред. М.Г.Артьомова. – Ужгород, ДННК „УУБА – КаУ”, 2006. – 74 с.

            3. Бедь В. В., Артьомова М. Г., Калинич Н. В., Тороній Л. І. Методичні розробки щодо організації та проведенні акредитації напрямів, спеціальностей, ВНЗ у цілому. – Ужгород: ІВЦ ДННК „УУБА – КаУ”, 2007.

                4. Артьомова М.Г Основні підходи до забезпечення процесів модернізації вищої освіти та підвищення якості підготовки фахівців в умовах формування глобального інноваційного суспільства //Науковий вісник „ДННК УУБА-КаУ”.–  2007. – №1.

                5. Артьомова М.Г. Основні підходи до забезпечення процесів модернізації вищої освіти та підвищення якості підготовки фахівців в умовах формування глобального інноваційного сус­пільства / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми забезпечення якості підготовки фахівців та гармонізації національних стандартів вищої освіти в європейському освітньому просторі” (м. Ужгород, 1416 травня 2007 року // Науковий вісник ДННК „Ужго­родська Українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія – Карпатський університет імені Августина Волошина. – Ужгород, Ужгород, ІВЦ ДННК „УУБА – КаУ”, 2007. – № 2.

                 6. Артьомова М.Г. Комплексний синергетичний підхід в системі освіти як важлива складова в оцінюванні ВНЗ у форматі „економічністьефективністьрезультативність”/Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Крок у майбутнє: європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво”, 2728 листопада 2008 року. – Ужгород, ІВЦ ДННК „УУБА – КаУ”, 2008.

                7. Артьомова М.Г.Історико-філософські, соціально-правові основи цивілізаційної парадигми розвитку людства // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції „Україна: шляхи формування державно-національної цілісності суспільства та утвердження духовної основи української цивілізації”. – Ужгород, ІВЦ ДННК „УУБА – КаУ”,  2010.

            8. Артёмова М.Г Историко-философские основы формирования образовательного пространства в контексте украино-турецких международных отношений / Материалы Международной научно-практической конференции „Образование без границ: реалии современности”. – Стамбул, Турция, 2–10 мая 2010 г.

            9. Артёмова М.Г. Состояние исследования и методологические вопросы евангелистского образа Господа Иисуса Христа в библейской науке: восточная перспектива //Материалы V Международного Восточноевропейского симпозиума исследований  Нового Завета. – Минск, 2 – 9 сентября 2010 г.

            10. Віктор Бедь, Майя Артьомова. Компетентнісний підхід в процесі модернізації ВНЗ //Освіта регіону. – 2011. – №5. – С.43–51.

                11. Архімандрит Віктор (Бедь), Артьомова М.Г. Інноваційні підходи до модернізації вищої духовної і світської освіти у Духовно-навчально-науковому комплексі Української Православної Церкви, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України „Ужгородська українська богословська академія імені Кирила і Мефодія – Карпатський університет імені Августина Волошина” (досвід 2002 – 2010 рр.). –  Ужгород, ІВЦ ДННК „УУБА – КаУ”, 2011.

            12. Бедь В.В., Артьомова М.Г.  Компетентнісний підхід в системі вищої освіти як пріоритет її модернізації у вищому навчальному закладі. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.uuba. org.ua/.../kompetentnisniy-pidhid-v-sistemi-vischoyi-osviti-yak-prioritet-yiyi-modernizatsiyi-u-vischomu-navchalnomu-zakl.html

                13. Бедь В.В., Артьомова М.Г. Особливості  упровадження інноваційних підходів до модернізації вищої світської та духовної освіти як дієвий фактор при підготовці фахівців у ДННК „УУБА – КаУ”/ Матеріали Всеукраїнської виставки „Професія – вибір майбутнього” (система професійної підготовки: досвід і перспективи). – К., 23 листопада  2010 р.

            14. Артьомова М.Г. Теоретико-методологічні та науково-методичні засади компетентнісного підходу як основи модернізації сучасної шкільної історичної освіти. Творча робота. – Ужгород: Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, 2011.

            15. Бедь В.В., Артьомова М.Г. Упровадження нових форм навчально-виховного процесу при підготовці фахівців у ДННК „УУБА-КаУ” в контексті компетентнісного підходу/ Матеріали Чотирнадцятої міжнародної виставки навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 2011”. – Київ, 16 – 18 лютого 2011 року.

            16. Артьомова М.Г. Концептуальні підходи до оновлення змісту освіти та змісту навчання в системі вищої та загальної середньої школи в контексті духовного розвитку особистості та одухотворення нації / Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару для методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти України з проблем „Особливості вивчення курсів духовно-морального спрямування в навчальних закладах України”. – Львів, 22–23 лютого 2011 р.

            17. Бедь В.В., Артьомова М.Г. Інноваційні підходи до модернізації вищої духовної та світської освіти у ДННК „УУБА – КаУ” у контексті упровадження в навчально-виховний процес компетентнісного підходу // www. uuba. org.ua

            18. Артьомова М.Г. Історичні та геополітичні аспекти формування української державності у контексті цивілізаційного виміру // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції „Зародження та розвиток українського цивілізаційного простору: проблеми національного державотворення, духовної та культурної самобутності українського народу” (1112 листопада 2011 р., м. Ужгород). – Ужгород: ІВЦ УУБАКаУ, 2012. ‒ С. 17-40.

            19.Артьомова М.Г. Філософія серця Григорія Сковороди і сучасність /Матеріали зустрічі за „круглим столом” з питання „Григорій Сковорода як дзеркало України”, присвячена 290-й річниці від Дня народження Г.С. Сковороди (м. Ужгород , 8 листопада 2012 року). – Ужгород: ІВЦ УУБА – КаУ,  2012. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:  Інтернетсторінка УУБА, КаУ.

            20.Артьомова М.Г.Генеза української державності та християнізації за часів блаженного князя Київського Оскольда у контексті історико-цивілізаційного виміру / М.Г. Артьомова // 1150-річчя заснування Української Православної Церкви (з центром Митрополії в Києві): духовно-історичні передумови та цивілізаційна спадщина. – Ужгород: ІВЦ УУБА – КаУ,  2014. – С. 257–280.

                21. Артьомова М.Г. Погляди В.Вернадського на освіту в Україні,  його концептуальні підходи до створення Української академії наук /Матеріали зустрічі за круглим столом на тему „В.І. Вернадський: людина і мислитель  історичної доби”, приуроченої до 150-річчя від дня народження академіка В.І. Вернадського (м. Ужгород , 26 лютого 2013 року). – Ужгород: ІВЦ УУБА – КаУ,  2013. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  Інтернетсторінка УУБА.

            22. Архімандрит Віктор (Бедь), Артьомова М.Г. Упровадження нових освітніх систем та інноваційне оновлення змісту вищої освіти  при підготовці фахівців у контексті компетентнісного підходу / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Науково-методичні підходи до викладання управлінських дисциплін в контексті вимог ринку праці” (м.  Дніпропетровськ, 11 – 12 квітня 2013 р.) – Дніпропетровськ, 2013.–Т.1. – С. 64 – 75.

            23. Артьомова М.Г. Концептуальні засади формування духовності особистості засобами християнських моральних цінностей / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми утвердження та перспективи розвитку української державності, нації та духовності: історія та сучасність”, приуроченої 1025-річчю поширення християнства на державному рівні Русі-України як духовно-історичного етапу розвитку українського Православ’я (м. Ужгород, 11–12 листопада 2013 року). – Ужгород: ІВЦ УУБА – КаУ, 2013. – С. 18 – 32.

            24. Артьомова М.Г. Трипільська культура у контексті світового визнання та формування українського цивілізаційного простору / Матеріали презентації наукових досліджень з проблем „Пам'ятки Трипільської культури”, присвячених 120-річчю її відкриття археологом Вікентієм В'ячеславовичем Хвойкою (1850 – 1914 рр.).– (м. Ужгород, 14 листопада 2013 року). – Ужгород: ІВЦ УУБА – КаУ, 2013.

            25. Артёмова М.Г. Ужгород (Украина) – Смоленск (РФ): совместное и различное в контексте историко-геополитического пространства/ Материалы встречи за „круглым столом” по проблемам  „Ужгород (Украина) – Смоленск (Российская Федерация) в контексте геополитического, историко-духовного, информационного измерений” (с участием Международного историко-литературного журнала „Странникь” (г. Смоленск), Института современных гумантарных исследований (г. Смоленск), ГБУК „Смоленская областная универсальная  библиотека имени А.Т. Твардовского”, Правления Смоленской обласной общественной организации „Литературный краеведческий клуб „Смоленская дорога”). –Ужгород, 19 ноября 2013 года. Ужгород: ІВЦ УУБА – КаУ, 2013.

                26. Артьомова М.Г. Історіографія дослідження та опублікування фактів про Голодомор  1932 – 1933 рр. в Україні / Матеріали науково-педагогічних читань „Голодомор – жива пам'ять”, присвячені 80-м роковинам Голодомору-геноциду (м. Ужгород, 27 листопада 2013 року).– Ужгород: ІВЦ УУБА – КаУ, 2013.  [Електронний ресурс] – Режим доступу:  Інтернетсторінка УУБА, КаУ.

            27. Артьомова М.Г. Українська держава як суб’єкт загальноєвропейського історико-цивілізаційного процесу / Матеріали  ІІ  Міжнародної науково – практичної конференції „Ґенеза та історичні етапи українського державного і церковного будівництва”, приуроченої до 1150 (1)- річчя заснування Української Православної Церкви (з центром Митрополії у Києві 862 (3) р.)”  (м. Київ, 11–12 грудня 2013 р.).– Ужгород: ІВЦ УУБА – КаУ, 2013. – С. 52 –63.

                28. Артьомова М.Г. День Соборності та Свободи України: історико-правові, геополітичні аспекти/ Матеріали наукових читань, приурочених  95-й річчю Акту об’єднання (злуки) українських земель (м.Ужгород, 22 січня 2014 р.). Ужгород: ІВЦ  УУБА – КаУ, 2014. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:  Інтернетсторінка УУБА, КаУ.

            29. Артьомова М.Г.Філософські, політико-правові погляди Т.Г.Шевченка / Матеріали обласної науково-практичної конференції „Ідеї Т.Г. Шевченка в демократичній освіті сучасної України», присвячена 200-літтю від дня народження Т.Г.Шевченка (м.Ужгород, ЗІППО,18 лютого 2014 року).– Ужгород: ЗІППО, 2014.

            30. Артьомова М.Г. Філософсько-релігійні погляди Августина Волошина на державотворчі процеси в Підкарпатській Рус і/  Матеріали обласної науково-практичної конференції „Августин Волошин і розвиток педагогічної думки на Закарпатті в першій половині ХХ ст.”,  присвяченої 75-літтю Карпатської України та 140-річчю від дня народження (м. Ужгород, ЗІППО,13 березня 2014 року). – Ужгород: ЗІППО, 2014.

            31. Артьомова М.Г. Філософсько-релігійні, політико-правові погляди Августина Волошина та шляхи їх втілення у процеси державотворення на Закарпатті / Матеріали науково-публіцистичних читань, присвячені відзначенню 75-й річниці проголошення незалежності Карпатської України та 140-й річниці від дня народження Президента Карпатської України Августина Волошина (м.Ужгород, 14 березня 2014 року). Ужгород: Вид. відділ КаУ, 2014.  [Електронний ресурс] – Режим доступу:  Інтернетсторінка УУБА, КаУ.

            32. Артьомова М.Г. Викладання „Візантології» у вищих духовних, вищих навчальних закладах України у контексті українсько-візантійських традицій /Матеріали зустрічі за «круглим столом» з проблем  «Візантологія: основні віхи становлення, розвитку, трансформації,  віддзеркалення в сучасності ” (м.Ужгород, 27 березня 2014 р.). Ужгород: Вид.відділ КаУ, 2014. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  Інтернет-сторінка УУБА, КаУ.

            33. Артьомова М.Г. Українське державотворення у контексті основних різновидів означених закономірностей світового історичного процесу / М.Г. Артьомова // Україна–Цивілізація. – 2014. – Т.1. –                   С. 206–231.

            34. Артьомова М.Г. Історико-філософські, національно-культурні та духовні цінності у розвитку української цивілізації / Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  „Традиції та сучасність українського цивілізаційного простору: проблеми духовної, національної єдності», приуроченої духовно-історичній добі Християнства (І–ХХІ ст.) на землях Скіфії – Русі – України ” (м. Ужгород, 6 – 7 листопада 2014 року).– Ужгород: Вид.відділ КаУ, 2014.

            35. Артьомова М.Г. Концептуальні підходи до визначення моделі Національної програми утвердження демократичного врядування й культури миру, протидії сепаратизму та тероризму  в Україні /Матеріали зустрічі за «круглим столом» з проблеми „Діалог цивілізацій, культур, релігій, громадських формувань, ЗМІ у контексті толерантності та культури миру, утвердження демократичного врядування і протидій екстремізму та тероризму в Україні»  у рамках програми VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Традиції та сучасність українського цивілізаційного простору:проблеми духовної, національної єдності” (м. Ужгород, 6–7 листопада 2014 р.). Ужгород: Вид.відділ КаУ, 2014. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:  Інтернетсторінка УУБА, КаУ.

               36. Артьомова М.Г. Революція гідності в контексті загальної теорії соціальних революцій, світового політичного процесу, мужність Героїв Небесної Сотні як прояв сили духу і стійкості громадян, захисту ідеалів демократії, прав і свобод людини, європейського майбутнього України: Реквієм подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні (м. Ужгород, 22 лютого 2015 р.). –  [Електронний ресурс] – Режим доступу:  Інтернетсторінка УУБА, КаУ.

                37. Артьомова М.Г. Карпатська Україна й  українське державотворення в історико-політичному,  правовому та міжнародному вимірах/ Матеріали науково-публіцистичних читань, присвячені відзначенню 76-й річниці проголошення незалежності Карпатської України та 141-й річниці від дня народження президента Карпатської України Августина Волошина (м.Ужгород, 16 березня 2015 року). Ужгород: Вид.відділ КаУ, 2015. .  [Електронний ресурс] – Режим доступу:  Інтернетсторінка УУБА, КаУ.

                38. Артьомова М.Г. Основні підходи до забезпечення трансформаційних процесів у освіті України у контексті «духу епохи», одухотворення нації / Матеріали обласної науково-методичної конференції Духовні провідники  Закарпаття ХХ – ХХІ століття:проблеми епістемології (м. Ужгород, ЗІППО,18 червня 2015 року). – Ужгород: ЗІППО, 2015.

                39. Артьомова М.Г.  Концептуальні підходи до забезпечення трансформаційних процесів у питаннях  дослідження українського цивілізаційного, освітнього простору, націєтворення у контексті духу епохи, одухотворення нації / Інформаційний збірник№4 Міжнародної академії богословських наук – за матеріалами розгляду питань на  Пленарному засіданні  МАБН з проблеми Про новітні концептуальні підходи щодо дослідження та висвітлення історії становлення української цивілізації, процесів націєтворення, державного і церковного будівництва” (м.Ужгород, 20 червня 2015 року). – Ужгород: Інформаційний бюлетень №4 МАБН, 2015 р. – Вид.відділ КаУ, 2015.

            40. Артьомова М.Г. Подвижники благочестя Українського Православ’я: незнищéнний дух безсмертя / Матеріали зустрічі за круглим столом дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів МАБН на тему  Духовні скарби подвижників православної віри ” (м.Ужгород, 21 червня 2015 року). Ужгород. ВВ КаУ, 2015.

                41. Артьомова М.Г. Християнізаційні університети майбутнього у контексті пошуку нової парадигми світорозвитку / Матеріали. ХІ обласного науково-методичного семінару  Християнська етика: досвід, проблеми, перспективи” (м. Ужгород, ЗІППО,23 вересня 2015 року). – Ужгород: ЗІППО, 2015.

                42. Артьомова М.Г. УНР і ЗУНР у геополітичному вимірі: історичні та міжнародні орієнтири /Матеріали зустрічі за круглим столом з проблеми Західноукраїнська Народна Республіка як важливий етап української державотворення у контексті геополітичного, історико-правового, міжнародного вибору, присвяченої  97-й річниці  утворення ЗУНР. (м.Ужгород, 29 жовтня 2015 року). Ужгород: ВЦ КаУ, 2015.  [Електронний ресурс] – Режим доступу:  Інтернетсторінка УУБА, КаУ.

                43. Артьомова М.Г Формування духовності особистості в умовах глобалізації і  трансформації суспільства / Матеріали Міжнародної науково-практичної  конференції Реалії  та перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти України ”(м. Ужгород, ЗІППО, 29 30 жовтня 2015 року). – Ужгород: ЗІППО, 2015.

                44. .Артьомова М.Г. Історико-філософські, геополітичні виміри сучасної української державності у контексті глобалізаційних процесів / Збірник матеріалів IХ Міжнародної науково-практичної конференції Історичні та духовні чинники консолідації української держави, нації та суспільства”, приуроченої до 95-річчя відродження прабатьківської Української Автокефальної Православної Церкви та 25-річчя обрання Першого Патріарха УАПЦ, Святійшого Мстислава Скрипника (м.Ужгород, 5,6 листопада  2015 року). Ужгород: ВЦ КаУ, 2015.

                45. Артьомова М.Г. Парадигмальні зрушення у визначенні стратегії розвитку України в сучасних умовах /Матеріали зустрічі за круглим столом з проблеми Українське державотворення: витоки та сучасність» (м. Ужгород,   5 листопада 2015 року). Ужгород: Вид. відділ КаУ, 2015.   [Електронний ресурс] – Режим доступу:  Інтернетсторінка УУБА, КаУ.

                46. Артьомова М.Г. Геноцид Українського народу 1932 – 1933 рр., голодомори 1921  –  1922, 1946  – 1947 рр. у оцінці міжнародної  спільноти, міжнародних організацій /Матеріали  науково-публіцистичних читань Люди правди. Щоб світ знав, присвячені гідному  вшануванню пам'яті жертв Геноциду українського народу 1932 – 1933 рр., голодоморів 1921 – 1923, 1946 – 1947 рр. (м. Ужгород, 30 листопада 2015 року).– [Електронний ресурс] – Режим доступу:  Інтернетсторінка УУБА, КаУ.

                47. Артьомова М.Г. Філософсько-теологічні та історико-культурні  витоки духовного самовизначення і самозбереження особистості / Матеріали зустрічі за круглим столом” з проблеми „Духовне самовизначення та самозбереження людини в часи випробувань”/  (м. Ужгород, ЗІППО, 3 лютого 2016 року).  – Ужгород: ЗІППО, 2016.

                48. Артьомова М.Г Історико-філософські, синергетичні засади формування української державності у контексті глобалізаційних процесів (ХХ – ХХІ ст.)/ Збірник матеріалів X Міжнародної науково-практичної конференції «Утвердження українського цивілізаційного простору: духовного-історичні передумови, сучасні тенденції та перспективи розвитку», приуроченої до 25-річчя відновлення багатотисячолітньої Української державності (24 серпня 1991) та 95-річчя Всеукраїнського Православного Церковного Собору Української Автокефальної Православної Церкви (14 – 30 жовтня 1921) (м.Ужгород, 3 – 4 листопада 2016 року). Ужгород: Вид. відділ КаУ, 2015.

                49.  Артьомова М.Г. Революція гідності в Україні у контексті загальної теорії соціальних революцій, світового політичного процесу, мужність Героїв Небесної Сотні як прояв сили духу і стійкості громадян, захисту ідеалів демократії, прав і свобод людини, європейського майбутнього України. Реквієм подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні (м. Ужгород, 23 лютого 2017 року).– [Електронний ресурс] – Режим доступу:  Інтернетсторінка УУБА, КаУ.

            50. Артьомова М.Г. Філософсько-історичні, соціально-економічні, геополітичні детермінанти державотворчих процесів у Карпатській Україні / Матеріали зустрічі за «круглим столом» з проблеми  «Філософсько-історичні, національно-духовні, культурно-освітні, політико-правові, соціально-економічні, міжнародні детермінанти державотворення Карпатської  України у контексті взаємовпливів глобальних і регіональних процесів», присвяченої відзначенню 78-ї річниці Карпатської України, 143-ї  річниці від дня народження Президента Карпатської України Августина Волошина, 100-річчя відновлення Української державності в новітню добу та 100-річчя початку  відродження Української Автокефальної Православної Церкви (м. Ужгород, 15 березня  2017 року). – Ужгород: ВВ КаУ, 2017. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  Інтернетсторінка УУБА, КаУ.

                51.  Артьомова М.Г. Україна у Другій світовій війні: Перемога життя над смертю/ Матеріали до Уроку пам’яті й наукових досліджень «1939 – 1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо!», присвяченого Дню пам’яті та примирення, 72-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню Європи (м. Ужгород, 11 травня 2017 року). – Ужгород: ВВ КаУ, 2017. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  Інтернетсторінка УУБА, КаУ.

            52. Артьомова М.Г. Земне пекло людської ганьби: історична бліц-інформація наукових досліджень про невільників таборів смерті ХХ століття / Матеріали зустрічі за «круглим столом» з питання «Талергоф і Терезін: замовчана історія  початку масового етногеноциду українців у ХХ столітті»,  приуроченої 100-річчю ліквідації першого у Європі концентраційного табору українських невільників  «Талергоф»  (Австро-Угорська імперія) (м. Ужгород , 17 травня 2017 року). – Ужгород: Вид відділ КаУ, 2017. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  Інтернетсторінка УУБА, КаУ.

            53. Артьомова М.Г.  Українське воїнство у боротьбі за незалежність Української держави/ Матеріали  науково-публіцистичних читань  «ЗБУДУЙМО  ПАМ’ЯТІ НЕВИГАСНИЙ ВОГОНЬ У СЕРЦЯХ ПОКОЛІНЬ НАВІКИ…», присвячених відзначенню:–  Покрови  Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії;–  Дня захисника України;– Дня Українського козацтва;–100-річчя початку відновлення Української державності т відродження Української Автокефальної Православної Церкви(1917–2017 рр.);– Дня створення Української повстанської армії (УПА, 1942);– 75-річчя відновлення єпископської єпархії  Української Автокефальної Православної Церкви (1942 – 2017 рр.);– Історичної пам’яті Революції Гідності, загиблих у зоні АТО. (м. Ужгород, 12 жовтня 2017 року). – Ужгород: ВВ КаУ, 2017. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  Інтернетсторінка УУБА, КаУ.

            54. Артьомова М.Г Україна у геополітичному вимірі двох світових воєн ХХ століття / Матеріали, присвячені Дню пам’яті й історико-політичному хроноскопу досліджень «Шляхами мужності і слави: схиляймо голови перед визволителями», присвячених 73-й річниці визволення України від фашистських загарбників                    (м. Ужгород, 26жовтня 2017 року). – Ужгород: ВВ КаУ, 2017. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  Інтернетсторінка УУБА, КаУ.

            55. Артьомова М.Г. Модернізація сучасної шкільної історичної освіти через призму компетентнісного підходу (теоретико-методологічні та науково-методичні засади). Творча робота. – Ужгород: Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, 2017. – 76 с.

            56.Артьомова М.Г. Теоретико-методологічні та історіографічні аспекти дослідження державно-церковних відносин/ Матеріали зустрічі за «круглим столом» з проблеми «Засади та механізми оптимізації державно-церковних відносин в сучасній Україні у контексті забезпечення національної безпеки, пріоритетів формування громадянського суспільства (історико-управлінський, філософсько-релігійний, духовно-культурний, правовий, суспільно-політичний аспекти)» у рамках XI міжнародної науково-практичної конференції «Консолідація Української Держави, Нації та Церкви: зовнішні та внутрішні чинники», приуроченої 100-річчю початку відновлення Української державності та відродження Української Автокефальної Православної Церкви (1917 – 2017 рр.) (м. Ужгород, 16–17 листопада 2017 року). – Ужгород: ВВ КаУ, 2017. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  Інтернетсторінка УУБА, КаУ.

            57. Артьомова М.Г. Основні підходи до формування державно-церковних відносин в Україні (філософський, історико-управлінський аспекти) / Матеріали XI міжнародної науково-практичної конференції «Консолідація Української Держави, Нації та Церкви: зовнішні та внутрішні чинники», приуроченої 100-річчю початку відновлення Української державності та відродження Української Автокефальної Православної Церкви (1917 – 2017 рр.). (м. Ужгород, 16–17 листопада 2017 року). // Україна–Цивілізація. – 2017. – Т.6. – С. 136–161.

            58. Артьомова М.Г. Історико-філософські, геополітичні складові державотворчих процесів у Карпатській Україні. / Матеріали зустрічі за «круглим столом» з проблеми  «Карпатська Україна в контексті українського державотворення, взаємовпливів глобальних і регіональних процесів», присвяченої відзначенню 79-ї річниці Карпатської України, 144-ї  річниці від дня народження Президента Карпатської України Августина Волошина, 101-ї річниці відновлення Української державності в новітню добу та 100-річчя Всеукраїнського Помісного Православного Собору (м. Ужгород, 15 березня  2018 року). – Ужгород: ВВ КаУ, 2018 . [Електронний ресурс] – Режим доступу:  Інтернетсторінка УУБА, КаУ.

            59. Артьомова М.Г. Об’єктивно-предметна сфера та джерельна база краєзнавства як складової освітньої діяльності у контексті країнознавства та регіоналістики/ Матеріали VІ регіонального міжвузівського науков-методичного семінару «Використання краєзнавчих матеріалів у процесі викладання гуманітарних та художно-естетичних дисциплін». – ЗІППО, м. Ужгород, 26 квітня 2018 року. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:  Інтернетсторінка ЗІППО.

            60. Артьомова М.Г.Філософія освіти ХХІ століття у контексті впливу глобалізаційних та інтеграційних процесів/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку сучасного гуманітарного знання: філософія, педагогіка та богослов’я» (м.Ужгород, 30 травня                 2018 р.). // Україна – Цивілізація. – 2018. Т. 7 (підготовлено до друку).

 

 

Нагороди: нагрудний значок „Відмінник народної освіти” (1982 р.), Почесна грамота Закарпатської обласної державної адміністрації (2004 р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005 р.); від УПЦ, УАПЦ ордени Покрови Пресвятої Богородиці ІІ ступеня, Святої праведної Анни ІІІ ступеня, Почаївської Ікони Пресвятої Богородиці, 20 років відновлення Державної незалежності України, 25 років Незалежності України, Хрест докторський нагрудний ІІ ступеня, Августина Волошина І ступеня; медалі Знамення Пресвятої Богородиці, Кирила і Мефодія, княгині Ольги ІІ ступеня та ін.

 

hhgКаУ реклама 16

Публікації

До 3-х роковин упокоєння Блаженійшого Митрополита Володимира (Сабодана). З архіву єпископа Віктора (Бедь)

До 3-х роковин упокоєння Блаженійшого Митрополита Володимира (Сабодана). З архіву єпископа Віктора (Бедь)

17 липня 2017|Super User - avatar Super User|Hits:735

Інтерв'ю від 03 липня 2014 року, за два дні до упокоєння Блаженнійшого Володимира (Сабодана), Митрополита Київ...

Олександр Духнович – великий борець за національну свободу та ідентифікацію карпатоукраїнців (карпаторуських) на Закарпатті в ХІХ ст.

Олександр Духнович – великий борець за національну свободу та ідентифікацію карпатоукраїнців (карпаторуських) на Закарпатті в ХІХ ст.

31 березня 2015|Super User - avatar Super User|Hits:5769

30 березня 2015 року виповнилось 150 років з дня смерті великого будителя карпатоукраїнців (карпаторуських, ру...

Роздуми: до якої церкви повинні належати українці в Україні…

Роздуми: до якої церкви повинні належати українці в Україні…

25 березня 2015|Super User - avatar Super User|Hits:5729

Завдячуючи чужинським політичним та церковним центрам, Україна і українці умисно були втягнуті у вікове церков...

Ідеї Шевченка про Бога і націю

Ідеї Шевченка про Бога і націю

28 лютого 2013|Super User - avatar Super User|Hits:5891

Майже тридцять п'ять років панування Москви на Україні виховали багато духовних яничар і між наддніпрянцями, і...