Ціна експансії на Далекий Схід: економічні втрати Росії у війні з Японією в 1904 – 1905 роках

220130112019Після невдалих спроб оволодіти Константинополем у війнах 1853 – 56 та 1877 – 1878 років, Російська імперія змушена була припинити своє агресивне просування на землі Османської імперії. Натомість експансія була спрямована у діаметрально протилежний бік – на Далекий Схід.

«Путь далек – Дальний Восток»

  Саме тут, наприкінці ХІХ століття, зіштовхнулися інтереси Російської та Японської імперій. Боротьба розгорнулася за панування в Маньчжурії та Кореї.
  Ще в 1896 році Олександр Безобразов запропонував царю під виглядом комерційних підприємств (концесій)  здійснити захоплення Кореї.
 
Олександр Безобразов
 
  План передбачав створення компаній які б займалися лісозаготівлею, а в супровідїм надавалася охорона, створена на базі регулярної армії. Такі собі «зеленые человечки» ХІХ століття.  
  На початку ХХ століття почалася реалізація цього плану групою, що отримала назву «безобразівська кліка». Перевдягнуті в цивільне царські вояки не тільки рубали дерева на узбережжі річки Ялу, але будували військову інфраструктуру: форпости, шляхи, казарми та стайні.
  Цілком слушно, гібридна комерція Російської імперії викликала занепокоєння Японії та її союзника Великобританії, що спричинилося до початку бойових дій 27 січня (9 лютого) 1904 року.
  Не будемо занурюватися  в перебіг військового протистояння Японії та Московщини. Варто лише відзначити, що Росія програла цю війну, оскільки її армія ніде і ніколи не могла успішно воювати без величезної чисельної  чи технічної переваги, і (або) без підтримки могутніх союзників. Японія завдала Російській імперії цілу низку поразок, найславетнішою з яких була Цусимська битва – найбільша битва і поразка за всю історію московського панцирного флоту.
  Можна пояснити поразки московства віддаленістю театру бойових дій, складнощами постачання армії, низькою мотивацією війська і тому подібними чинниками. Усе це мало місце, але не було визначальним. Зацікавленість вояків царської армії у війнах на Далекому Сході не сильно відрізнялася від настроїв під час агресії в країни Середньої Азії. За чисельністю царська армія була однією з найбільших у світі, отже могли просто, з часом, завалити трупами Японію.
  Причина поразки була в іншому. Російська імперія завжди була бовваном на глиняних ногах. Ця химера завжди живилася за рахунок визиску загарбаних територій, отже мала доволі слабку економіку, що не базувалася на розвиненій промисловості та передових технологіях. Тому, без допомоги союзників, у війні з сильним супротивником, швидко вичерпувала свій економічний потенціал і зазнавала дошкульної поразки.
 
Японський плакат, що розповідає про успіхи Японії у боротьбі з флотом Російської імперії. 1904 р.
 
  Не стала винятком і російсько-японська війна 1904 -1905 років. Московщина швидко наблизилася до стану економічної кризи, що мало не завершилася знищенням самодержавства. Царату вдалося викрутитися із складної ситуації, але так, що в недалекому майбутньому втягнуло свою імперію в нову війну, яка поклала край існуванню царської влади дому Романових.

«Финансы поют романсы»

  Початково Міністерство фінансів Російської імперії виділило на війну з Японією 100 млн. руб. У ході бойових дій тільки прямі витрати склали 2 346,9 млн. руб., тобто в 23,5 рази більше. Таких грошей у царській скарбниці не було, оскільки всі щорічні надходження до бюджету Російської імперії не перевищували 2 млрд. руб.
 
Терміновий додаток до журналу "Нива" зі зверненням Ніколая ІІ про початок війни з Японією. 1904 р.
 
  Царат, аби подолати бюджетний дефіцит, вдався до друкування паперових грошей, без забезпечення їх золотим запасом імперії. Протягом 1904 – 1905 років було надруковано 354 млн. незабезпечених золотом рублів. Натомість, за час війни, золотий запас імперії «схуднув» на 20%.
  Наприкінці 1905 року, не в останню чергу завдяки діям одного з провідників Петроградського Совєту, соціаліста та капіталіста в одній особі,  Ізраеля Гельфланда (Олександра Парвуса), банківська система імперії опинилася на межі колапсу. Тільки в листопаді та грудні 398 тисяч вкладників залишили Госбанк, і вилучили з нього 148,6 млн. руб. вкладів.
  Від фінансової катастрофи царат могла врятувати лише велика позика, але її ніхто не квапився давати. Московські фінансисти та підприємці, що були переважно старообрядцями, не поспішали фінансувати режим, який з давніх-давен їх переслідував та визискував, і зволікав йти на пом’якшення політики щодо «розкольників».
  Західні країни або не мали вільних коштів, або не бажали фінансувати царський режим. Інтереси Британської імперії, в ті часи, збігалися з інтересами Японії, отже про жодні кредити Московщині звідти не могло бути і мови.
  У банкірів США грошенята були. Але в Сполучених Штатах, у фінансовому секторі економіки діяло багато євреїв, які зовсім не квапилися надавати позики країні, де антисемітизм був державною політикою.
  Конкретний приклад. У штаті Нью-Йорк майже кожен п’ятий був юдеєм. Яка громадська думка була там про імперію де смуга осілості та єврейські погроми були нормою?
  Царський уряд розпочав переговори з Яковом Шиффом,  головою одного з найбільших банків Америки Kuhn, Loeb & Co, та іншими банкірами євреями. Слід віддати належне банкірам – вони подбали і про свій народ, і про свої інтереси. Єврейські фінансисти  поставили царату вимогу скасувати смугу осілості, та надати їм можливість реалізувати в Російській імперії низку комерційних проектів. Цар відмовився, і залишився без американських кредитів.
  У квітні 1904 року, царат зміг позичити гроші у банкірів Франції. Але ані сума (еквівалент 300 млн. руб), ані плата за кредит (6,5% річних, що в 1,5 – 2 рази перевищувала довоєнну процентну ставку) не влаштовували царський уряд.
  В Російській імперії починалася економічна криза, яка оберталася на громадянське протистояння. Спалахнули селянські, робітничі та військові повстання, що отримали назву «Перша російська революція 1905 – 1907 року».
  Аби впоратися з повсталими народами царат змушений був піти на низку поступок повсталому люду. І головне – знайти гроші, щоб виплатами погамувати народне невдоволення.
  На щастя для Московщини, Франція та Німеччина в 1905 році зійшлися в суперечці за панування у Марокко. За цих умов Франція змушена була шукати собі союзників, і була ладна плати за гарматне м’ясо, звичайно із зиском для себе.
  Цар Ніколай ІІ, що опинився у фінансовій скруті, вирядив до Парижу свого емісара, який запевнив французький уряд, що Московщина за кредит зобов’язується надати підтримку у найбільш бажаній для Франції формі.
  Бажаною для Франції була військова допомога Російської імперії в разі збройного конфлікту з Німецькою імперією. На цьому ґрунті учасники перемовин досягали згоди.
  У лютому 1906 року представник найбільшого у Франції Banque de Paris, розпочав переговори з очільниками Російської імперії.
  Домовленості передбачали поступки з боку царату. Замість мільярда рублів надавався кредит у розмірі 843,75 млн. під 5% річних, з повним погашенням боргу в 1946 році. Цар отримував кошти, аби подолати революційні настрої в імперії. Натомість Росія уклала угоду, яка в 1914 році, змусила вступити її у Першу світову війну, в якій зазнала нищівної поразки, яка спричинила крах самодержавства і фізичне знищення значної частини династії Романових.
 
Падіння престижу Російської імперії, який символізує піщаний годинник, після поразки у війні з Японією. Журнал "Панч", Британія. 1905р.
 
  Більшовикам удалося опанувати Московщиною в 1917 році, і ціною великої крові зберегти імперію. Яка так і залишилася бовваном на глиняних ногах – як і раніше, в ній надмірна  військова потуга і зовнішня агресія базувалися на хисткій економіці. Після того як були пограбовані всі і вся: поміщики і капіталісти, поневолені народи, земні надра і корисні копалини, держава більшовиків (СССР) припинила своє існування.
  Ідейні спадкоємці Російської імперії та СССР, що звуть себе «Російською Федерацією» повністю зберігають усі вади своїх попередників: агресивну політику зі слабкою економікою. Правлячий режим РФ неминуче припускається фатальних помилок, як і всі їх попередники, оскільки діє за тими ж мотивами у подібних умовах.
  Економіка РФ базується на продажу корисних копалин, сильно залежить від мінливої кон’юнктури ринку, тому дуже вразлива. До того ж це державне утворення повністю зберігає імперську структуру, яка знаходиться в стані системного розпаду.
  Українцям варто усвідомлювати, що розпад імперій – процес невідворотній, і Російська Федерація – не виняток з правила. Тому Україна виграє теперішні визвольні змагання, оскільки процес утворення незалежних національних держав на уламках імперії – об’єктивна історична реальність.
  Москва може вести ар’єргардні бої за збереження імперії, які зрештою, приречені на поразку. Московство може тимчасово насадити в Україні, Молдові чи Грузії своїх монік зеленських, додонів та іванішвілі.  Але для поневолених Москвою народів це означає лише тимчасове спадання національно-визвольної боротьби. За яким неминуче незабаром почнеться новий підйом визвольного руху.
  Як і століття тому, московський імперіалізм, у пориві зовнішньої експансії, знов занапастить себе. Важливо не припуститися помилок перших визвольних змагань України, і не дати московським імперіалістам нового шансу, піддавшись на чергові пустопорожні гасла: «Мир народам! Фабрики рабочим! Мишебратья! Адіннарот!» і тому подібним побрехенькам. В цих закликах немає жодного правдивого слова.
  Гасла і принципи вільної України зовсім інші: «Геть від Москви!», «Волю народам і людині!», «Перемогти в боротьбі за Українську Самостійну Соборну Державу!», «За вільні національні держави поневолених народів!».
Джерело: garmatny.blogspot.com

dist osv UPD3

  kau adv 2020

uzgek adv 2020

Періодика pq main

Публікації

  • 1
  • 2
  • 3
Творець першої у світі конституції — гетьман Пилип Орлик

Творець першої у світі конституції — гетьман Пилип Орлик

25 травня 2020

Історія народження першої в світі держави з демократичною формою правління і її конституції почалася на Запоро...

Смерть великого князя Ольгерда

Смерть великого князя Ольгерда

25 травня 2020

24 травня 1377 року у віці близько 80 років, імовірно, у Вільно, помер великий князь литовський Ольгерд Г...

Бібліотекар спалив 500 тис. стародруків і рукописів

Бібліотекар спалив 500 тис. стародруків і рукописів

25 травня 2020

24 травня 1964 року співробітник Київської публічної бібліотеки Академії наук УРСР Віктор Погружальс...

Східна Слобожанщина – землі анексовані московськими більшовиками

Східна Слобожанщина – землі анексовані московськими більшовиками

25 травня 2020

Східна Слобожанщина – яскравий приклад того, як окуповані Москвою українські землі протягом кількох десятиліть...

12 фактів про українську вишиванку, яких ви не знали

12 фактів про українську вишиванку, яких ви не знали

21 травня 2020

Цікаві факти про вишиванку: чому український національний одяг полюбився цілому світу.

ОУН, УПА та Антибільшовицький блок народів: українські націоналісти співпрацювали з різними народами

ОУН, УПА та Антибільшовицький блок народів: українські націоналісти співпрацювали з різними народами

18 травня 2020

100 років із дня народження Слави Стецько (1920 –2003) пройшли в Україні майже непомітно. І це не дивує, ...

Дослідники кажуть про мільйони жертв комуністичних репресій в Україні від 1919 по 1991 рік

Дослідники кажуть про мільйони жертв комуністичних репресій в Україні від 1919 по 1991 рік

18 травня 2020

Комуністи прийшли до влади внаслідок насильницьких дій і утримували владу за допомогою тотальни...

Опубліковано документи КДБ про терор 1937-38 років в Україні

Опубліковано документи КДБ про терор 1937-38 років в Україні

18 травня 2020

Жертвами терору 1937-38 років у СРСР стали понад 260 тисяч українців. Сьогодні документи з архівів КДБ про мас...

Ціна великодержавності – негативні наслідки царювання Єкатерини ІІ

Ціна великодержавності – негативні наслідки царювання Єкатерини ІІ

17 травня 2020

Ціна великодержавності – негативні наслідки царювання Єкатерини ІІ.

Структура і етапи гібридної війни: деморалізація, дестабілізація, захоплення влади, зачистка – розповідає Юрій Бєзмєнов

Структура і етапи гібридної війни: деморалізація, дестабілізація, захоплення влади, зачистка – розповідає Юрій Бєзмєнов

16 травня 2020

ЕД ГРІФФІН: Добре, ви вже говорили про «ідеологічну підривну діяльність» – я боюся, що деякі американці не роз...

Отаман Тарас Бульба-Боровець: pro et contra

Отаман Тарас Бульба-Боровець: pro et contra

15 травня 2020

Отаман у Бистричах віддав наказ пограбувати молочарню в Людвиполі. Вночі озброєна група під керівництвом Боров...

Гетьман Павло Скоропадський: від самостійності до федерації

Гетьман Павло Скоропадський: від самостійності до федерації

15 травня 2020

Павла Скоропадського можна назвати однією з найбільш суперечливих постатей в історії України – досі не стихают...