Професор Карпатського університету видав монографію про громадські організації в публічно-управлінських відносинах

волшебные страны нашего мира

122121052020Директор Центру досліджень проблем державотворення Карпатського університету імені Августина Волошина професор Маріан Токар видав у Львівському регіональному інституті державного управління НАДУ монографію про громадські організації України та перспективи їхнього функціонування засобами публічного управління (Громадські організації України в системі розвитку публічно-управлінських відносин. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2020. – 412 с.).

У монографії проаналізовано теоретико-методологічні принципи державної політики, що спрямована на сприяння розвитку системи громадських організацій в Україні саме з огляду на публічні взаємини влади і громадянського суспільства. Головна увага в монографії зосереджена на дослідженні громадської організації як суб’єкта публічно-управлінських відносин та механізмах взаємодії з публічною владою. Робиться акцент на управлінських інноваціях, що пропонуються до впровадження в публічній співпраці держави й громадських організацій. Детально досліджуються шляхи оптимізації державної політики сприяння розвитку громадських організацій, необхідність застосування публічно-управлінських інновацій у процесі життєдіяльності громадських організацій, використання механізму інституційного ребрендингу громадських організацій у сучасних умовах децентралізації та їх ефективної взаємодії з публічною владою.

Текст монографії стане в нагоді всім, хто цікавиться дослідженнями різних аспектів державотворення, питаннями розвитку громадянського суспільства, проблемами взаємовідносин публічної влади і громадських організацій (об’єднань громадян), публічно-управлінськими інноваціями в Україні.

Інформаційно-аналітичний центр КаУ.

Страны старого света