Відбулося дистанційне засідання Вченої ради Карпатського університету імені Августина Волошина

волшебные страны нашего мира

155331032020У зв’язку з уведенням всеукраїнського карантину та заходів протидії поширенню коронавірусу (COVID-19) планове засідання Вченої ради Карпатського університету імені Августина Волошина було проведено 30 березня 2020 року у дистанційному режимі.

На порядок денний було винесено низку важливих для життєдіяльності закладу вищої освіти питань. А саме:

• Про організацію навчального процесу в умовах всеукраїнського карантину у формі дистанційного (віддаленого) навчання здобувачів освіти.

• Про ухвалення змін до «Положення про Ужгородський гуманітарно-економічний фаховий коледж Карпатського університету імені Августина Волошина» у змісті назви закладу та інших змін по тексту документу.

• Про затвердження програм вступних випробувань та екзаменаційних матеріалів для вступу до Карпатського університету імені Августина Волошина та Ужгородського гуманітарно-економічного фахового коледжу Карпатського університету в 2020 році.

• Про перезатвердження пакетів документів підсумкової атестації за ступенем вищої освіти молодший спеціаліст (081 Право, 072 Фінанси, банківська справа та страхування).

• Про перезатвердження пакетів документів підсумкової атестації за ступенем вищої освіти бакалавр (081 Право, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 041 Богослов’я).

• Про перезатвердження пакетів документів підсумкової атестації за ступенем вищої освіти магістр (081 Право, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 041 Богослов’я).

• Про затвердження пакетів документівпідсумкової атестації здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія 05 Соціальні та поведінкові науки.

• Про затвердження «Положення про «Наукову лабораторію Карпатського університету імені Августина Волошина».

• Про рекомендацію до друку збірника статей «Науковий вісник Карпатського університету імені Августина Волошина» (випуск 1,2020).

У ході засідання було обговорено підготовку до підсумкової атестації студентів університету та коледжу в умовах дистанційного режиму. Керівники структурних підрозділів і студентського самоврядування висловили думки з приводу сучасних викликів та необхідності системних перетворень в університеті щодо надання якісних освітніх послуг та вдосконалення наукової роботи закладу.

Відтак, поряд із документами підсумкової атестації за різними спеціальностями було ухвалено й зміни до «Положення про Ужгородський гуманітарно-економічний фаховий коледж Карпатського університету імені Августина Волошина» та затверджено «Положення про «Наукову лабораторію Карпатського університету імені Августина Волошина», діяльність якої спрямована на покращення науково-дослідної та навчально-наукової роботи в університеті, ефективне використання наукового потенціалу кадрів, надання наукових консультацій та активізаціїпроцесу залучення студентів, аспірантів, докторантів і співробітників до науково-дослідної роботи, організації та проведення наукових форумів (конференцій, семінарів, дискусій тощо), розробки й виконання фундаментальних та інших наукових досліджень і грантів, у тому числі міжнародних, здійснення науково-видавничого супроводу діяльності університету тощо.

Члени Вченої ради КаУ також рекомендували до друку черговий випуск наукового періодичного журналу «Науковий вісник Карпатського університету імені Августина Волошина», що побачить світ у квітні.

Участь у обговоренні питань порядку денного взяли члени Вченої ради КаУ професор єпископ Віктор Бедь, ректор; професор Маріан Токар, перший проректор, голова Вченої ради; професор Марина Дуб, проректор з навчальної та виховної роботи, директор коледжу; професор Олена Шимко, проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного менеджменту; професор Ірина Богаш, декан гуманітарно-економічного факультету; професор Лариса Лугош, проректор з економічних питань, завідувач кафедрою менеджменту, фінансів та інформаційних технологій; професор Олексій Пайда, завідувач кафедрою правознавства та канонічного права; професор Олена Ярема, завідувач кафедрою психології, педагогіки та соціальної роботи; професор протоієрей Сергій Урста, завідувач кафедрою богослов’я та гуманітарних наук; старший методист міжкафедрального сектора з методичної роботи КаУ Олеся Ковальова; директор НДІ політичного менеджменту та маркетингових досліджень професор Михайло Басараб; Віктор Понзель, голова Студентської ради; Едуард Довбиш, заступник голови Студентської ради та інші.

З усіх питань порядку денного було ухвалено відповідні позитивні рішення.

Незважаючи на ряд обмежень, які впроваджено всеукраїнським карантином, у Карпатському університеті імені Августина Волошина належним чином налагоджено комунікацію викладачів і студентів, а навчальний, виховний та науково-дослідний процеси продовжуються згідно планів у дистанційній (віддаленій) формі роботи і навчання.

Пресслужба КаУ.

Страны старого света