bannerkau13

Як завершуватимуть навчальний рік заклади вищої освіти

155628032020Міністерством освіти і науки надані роз'яснення щодо завершення 2019/20 навчального року в закладах вищої, фахової передвищої, післядипломноїосвіти та  наукових установах.

Лист МОН містить рекомендації з виконання здобувачами освіти індивідуального навчального плану, проведення виробничої або технологічної практики, проведення випусків студентів, проходження переддипломної практики, проведення атестації  тощо.

Пропонуємо читачам ознайомитись з рекомендаціями освітнього відомства щодо завершення навчального року в умовах карантину.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" у зв'язку з установленням карантину на усій території України заборонене відвідування закладів освіти її здобувачами. Відповідно до наказу МОН від 16 березня 2020 р. № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» керівники закладів освіти на період карантину забезпечують виконання освітніх програм, зокрема шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання.

Статтею 34 Закону України "Про вищу освіту" та статтею 35 Закону України "Про фахову передвищу освіту" керівники закладів освіти наділені повноваженнями щодо організації діяльності закладів освіти, забезпечення організації та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін, організації освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітньо-професійних програм відповідно. Отже, рішення щодо внесення змін до графіків освітнього процесу та необхідності продовження навчання влітку керівники закладів освіти приймають самостійно в разі необхідності.

У той же час сподіваємось, що організація освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання під час карантину та певне ущільнення графіку освітнього процесу після закінчення карантину дозволять своєчасно завершити навчальний рік для переважної більшості учасників освітнього процесу.

З урахуванням ситуації, що склалась, наголошуємо на необхідності виконання кожним здобувачем освіти індивідуального навчального плану, розробленого на основі відповідних освітньої програми та навчального плану, з урахуванням особливостей організації освітнього процесу в період карантину.

Порядок використання технологій дистанційного навчання для здобувачів освіти інших (крім дистанційної) форм здобуття освіти визначається закладами освіти самостійно. При ухваленні нормативних та розпорядчих документів закладу освіти Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом МОН від 25.04.2013 № 466, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235, може бути використане як орієнтовне.

У разі неможливості виконання навчальних планів у повному обсязі рекомендуємо для невипускних курсів затвердити необхідні зміни до навчальних планів та індивідуальних навчальних планів здобувачів освіти, які передбачають завершення в наступному навчальному році або перенесення на наступний навчальний рік практичної підготовки та вивчення навчальних дисциплін, які потребують проведення аудиторних (наприклад, лабораторних) занять і не можуть бути ефективно виконаними дистанційно, разом з відповідними контрольними заходами.

Виробнича або технологічна практика, яка передбачає її проходження на базі підприємств, організацій або установ, що функціонують під час карантину, може бути перенесена на наступний навчальний рік або відпрацьована вчасно за згодою повнолітнього здобувача освіти за умови, якщо база практики розташована максимально наближено до місця проживання здобувача освіти.

Натомість, може бути перенесено на поточний навчальний рік з наступного навчального року вивчення дисциплін, які можуть ефективно вивчатись із використанням технологій дистанційного навчання, написання курсових робіт тощо.

У разі неможливості забезпечення належної якості вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання можуть бути ухвалені рішення щодо часткового перенесення канікул та/або відпусток у зв'язку зі зміною графіку освітнього процесу для окремих освітніх програм або підрозділів (наприклад, квітень-липень), які мають бути погоджені з керівництвом органів студентського самоврядування та професійних спілок.

Нагадуємо, що відповідно до статті 1 Закону України «Про вищу освіту» навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС, тому незначні відхилення (наприклад, у межах 10%) від цієї норми в умовах карантину не є критичними. Ущільнення графіку освітнього процесу на невипускних курсах рекомендуємо використовувати лише у виняткових випадках, не допускаючи скорочення змісту та обсягів лабораторних занять.

Чергові екзаменаційно-залікові сесії мають проводитись відповідно до затверджених закладами вищої освіти графіків та розкладів. У разі дії в цей час заборони на відвідування закладів освіти її здобувачами, семестрові заліки та екзамени можуть проводитись дистанційно (у синхронному режимі) із забезпеченням надійної автентифікації здобувачів та жорсткого дотримання карантинних вимог усіма учасниками освітнього процесу.

Випуски здобувачів вищої освіти мають бути проведені своєчасно. Випуск здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, може бути відтерміновано до повного виконання зобов'язань сторонами договору.

У разі настання планового строку переддипломної практики, атестації здобувачів вищої освіти (атестаційних іспитів, захисту кваліфікаційних робіт тощо), крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації осіб, що здобувають ступені доктора філософії, доктора мистецтва, доктора наук, під час заборони відвідування закладів освіти її здобувачами, вони можуть проводитись дистанційно (у синхронному режимі) із забезпеченням надійної автентифікації здобувачів та жорсткого дотримання карантинних вимог усіма учасниками освітнього процесу. У разі проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту випуск може бути відтермінований з урахуванням часу на його проведення та оголошення результатів.

Стосовно ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад повідомляємо, що їх проведення щонайменше переноситься на 2020/21 навчальний рік або буде надалі скасоване.

Заклади фахової передвищої освіти наразі продовжують освітню діяльність з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу ХV Закону України «Про вищу освіту». Останній прийом на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста проведено в 2019 році. Отже, викладені вище рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу та завершення 2019/20 навчального року розповсюджуються також на заклади фахової передвищої освіти.

Також інформуємо, що роз'яснення стосовно строків та проведення вступної кампанії 2020 року буде надано додатково.

За матеріалами листа МОН № 1/9-178 від 27.03.2020 року «Щодо завершення 2019/20 навчального року».

Джерело: osvita.ua

175212112020

155201112020
dist osv UPD3  kau adv 2020

uzgek adv 2020

Періодика pq main

Публікації

  • 1
  • 2
  • 3
Китайські вчені запустили «штучне сонце»

Китайські вчені запустили «штучне сонце»

4 грудня 2020

Реактор є найбільшим дослідницьким пристроєм в галузі ядерного синтезу в Китаї і може досягати температури пон...

Українці Берестейщини

Українці Берестейщини

4 грудня 2020

Це т.з. Берестейщина, яка охоплює значну частину території нинішньої&n...

Про перший з’їзд Організації Народної Оборони “Карпатська січ”

Про перший з’їзд Організації Народної Оборони “Карпатська січ”

4 грудня 2020

Повідомлення в газеті “Наступ” про перший з’їзд Організації Народної Оборони “Карпатська січ” (ОНОКС) в Ху...

Микола Леонтович: таємниця вбивства

Микола Леонтович: таємниця вбивства

4 грудня 2020

Українського композитора Миколу Леонтовича нерідко називають подільським Бахом. Німецький творець неперевершен...

Таємниці шумерських табличок! Неймовірний збіг із Біблією, яка була сформована лише через три тисячоліття

Таємниці шумерських табличок! Неймовірний збіг із Біблією, яка була сформована лише через три тисячоліття

4 грудня 2020

У 1890 році група французьких археологів досліджувала руїни Ніневії – стародавнього месопотамського міста на с...

Вакцина проти раку вже повністю готова до клінічних випробувань на людях

Вакцина проти раку вже повністю готова до клінічних випробувань на людях

26 листопада 2020

Вакцина проти раку продемонструвала обнадійливі результати під час досліджень на тваринах. Тож тепер вона повн...

Сепаратний договір між УГА і армією Денікіна

Сепаратний договір між УГА і армією Денікіна

17 листопада 2020

17 листопада 1919 року в Одесі делегація Української Галицької Армії уклала договір з представниками Добр...

Базарська трагедія. Котовський і червоні проти петлюрівців

Базарська трагедія. Котовський і червоні проти петлюрівців

17 листопада 2020

21 листопада 1921 року 359 полонених, у тому числі й поранених, вивели за село, зачитали постанову “п’ятірки” ...

365 днів. Наша історія. 17 листопада. Як українці почали годувати чужу армію, а гетьман з Полтавщини назвався холопом московського царя

365 днів. Наша історія. 17 листопада. Як українці почали годувати чужу армію, а гетьман з Полтавщини назвався холопом московського царя

17 листопада 2020

17 листопада між гетьманом Іваном Брюховецьким, який народився на Полтавщині, і послами царя Московії були під...

Українська Вільна Академія Наук – історія виникнення головного наукового осередку емігрантів

Українська Вільна Академія Наук – історія виникнення головного наукового осередку емігрантів

16 листопада 2020

У XX столітті українці, гнані з рідних земель і змушені оселятися за кордоном, створили чимало наукових інстит...

Арешт В'ячеслава Чорновола

Арешт В'ячеслава Чорновола

16 листопада 2020

15 листопада 1967 року у Львові був арештований журналіст і правозахисник В'ячеслав Чорновіл. Звинувачени...

План «Шатун» 1918-го: федерація з Росією та антигетьманське повстання

План «Шатун» 1918-го: федерація з Росією та антигетьманське повстання

16 листопада 2020

У середині листопада 1918 року гетьман Павло Скоропадський несподівано для багатьох проголосив федерацію з Рос...