ТОП новини

Черговий крок до визнання документів вищих духовних навчальних закладів релігійних організацій в Україні

DSC033225 листопада в м. Києві відбулося чергове засідання Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України, на порядок денного якого, зокрема, було винесено питання «Про підготовку підзаконних нормативних актів, передбачених прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про вищу освіту» (з питань визнання дипломів вищих духовних навчальних закладів), яке, згідно з перехідними положеннями, вище зазначеного закону повинно бути вирішеним до 6 березня 2015 року.

В ході обговорення ректор Карпатського університету імені Августина Волошина та Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія, президент Міжнародної академії богословських наук, професор, архімандрит Віктор (Бедь) вніс на розгляд Ради проект постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок визнання документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання вищих духовних навальних закладів» (текст додається).

За результатами обговорення цього питання члени Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України ухвалили створити робочу групу з підготовки проектів підзаконних нормативних актів про визнання документів вищих духовних навчальних закладів (координатор Юрій Решетніков) і доручили їй до 15 грудня надати на розгляд Громадської ради відповідні напрацювання.

Також у порядку виконання прикінцевих і перехідних положень Закону України «Про вищу освіту» Громадська рада звернулася до Міністерства освіти і науки України та Кабінету Міністрів України з проханням включити до єдиного переліку галузей знань, який має бути сформованим до 6 грудня 2014 року, і «Богослов'я» як окрему галузь знань.

Прес-служба УУБА

 

П Р О Е К Т

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ____ __________ 20___ р. N ____

Київ

Про порядок визнання документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання вищих духовних навчальних закладів

На виконання п/п. 18 п. 2; п/п. 6 п. 5 розділу ХV (прикінцеві та перехідні положення) Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VІІ від 01.07.2014 р.)

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Установити, що документи про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, присвоєні вищими духовними навчальними закладами, статути чи положення яких зареєстровані у встановленому порядку, у період до 1 вересня 2015 року, визнаються еквівалентними відповідно документам про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, видані у встановленому законодавством порядку.

2. З 1 вересня 2015 року порядок атестації та видання документів вищими духовними навчальними закладами про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання в частині тих, що визнаються еквівалентними тим, що видані у встановленому законодавством порядку, проводиться відповідно до загальних положень Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VІІ від 01.07.2014 р.), визначених для вищих навчальних закладів, але без права втручання органів державної влади в систему управління вищим духовним навчальним закладом.

3. Відповідно до зареєстрованих у встановленому порядку Статутів чи Положень та з урахуванням вимог Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VІІ від 01.07.2014 р.), вищі духовні навчальні заклади мають право на відкриття аспірантури, докторантури та спеціалізованих учених рад з правом присвоювати відповідні наукові ступені, а вчені ради духовних навчальних закладів мають право присвоювати відповідні вчені звання.

4. Визначити, що вчені ради вищих навчальних закладів освіти мають право ухвалювати остаточне рішення про визнання документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, видані вищими духовними навчальними закладами, статути чи положення яких затверджені у встановленому порядку, під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання незалежно від того, в який період і в якому порядку такі документи було видано вищим духовним навчальним закладом.

Прем'єр-міністр України _____________

№____

 

Додаток до постанови
Кабінету Міністрів України
від __ ______20___ р., №____

Таблиця відповідності документів
вищих духовних навчальних закладів документам про вищу
освіту, наукові ступені та вчені звання видані у встановленому законодавством порядку у період до 1 вересня 2015 року.

 

Документи про вищу освіту

 

Документи про духовну                                               Документи про середньо-
середньо-спеціальну                                                  спеціальну та вищу
та вищу духовну освіту:                                              освіту:

1. Диплом випускника                                                 1. Диплом молодшого
духовного училища. спеціаліста.

2. Диплом випускника                                                 2. Диплом бакалавра.

духовної семінарії.

3. Диплом випускника                                                 3. Диплом магістра.
духовної академії
(зокрема і кандидата
богослов'я без здобуття попередньо

диплому про повну вищу духовну
освіту або диплому про повну вищу освіту).

 

Документи про наукові ступені

 

Документи про наукові                                              Документи про наукові
ступені видані вищими                                              ступені видані у
духовними навчальними                                          встановленому
закладами:                                                                   порядку:

1. Диплом кандидата,                                               1. Диплом доктора
доктора або                                                                 філософії в галузі
доктор філософії                                                       науки.
в галузі науки
(на базі диплому про повну вищу
духовну освіту або повну вищу освіту).

2. Диплом магістр                                                      2. Диплом доктора
богослов'я                                                                   філософії в галузі

(на базі дипломів                                                      науки.
кандидата, доктора
або доктора філософії в галузі науки).

3. Доктор наук                                                           3. Диплом доктора
(на базі дипломів                                                     наук.
кандидата, доктора або доктора

філософії в галузі науки).

 

Документи про вчені звання.

 

Документи вищих духовних                                   Документи про вчені
навчальних закладів                                               звання видані у
про вчені звання:                                                     встановленому порядку:

1. Атестат або диплом                                            1. Атестат доцента.

доцента.

2. Атестат або диплом                                            2. Атестат професора.

професора.

 

Документи про академічні вчені звання.

 

Документи вищих духовних                                   Документи про
навчальних закладів або                                       академічні наукові
духовно-богословських                                           вчені звання видані
наукових установ про                                              у встановленому
академічні вчені звання:                                        порядку:

1. Диплом                                                                  1. Диплом член-
член-кореспондента.                                              кореспондента.

2. Диплом академіка.                                             2. Диплом академіка.

 

hhgКаУ реклама 16

Публікації

До 3-х роковин упокоєння Блаженійшого Митрополита Володимира (Сабодана). З архіву єпископа Віктора (Бедь)

До 3-х роковин упокоєння Блаженійшого Митрополита Володимира (Сабодана). З архіву єпископа Віктора (Бедь)

17 липня 2017|Super User - avatar Super User|Hits:788

Інтерв'ю від 03 липня 2014 року, за два дні до упокоєння Блаженнійшого Володимира (Сабодана), Митрополита Київ...

Олександр Духнович – великий борець за національну свободу та ідентифікацію карпатоукраїнців (карпаторуських) на Закарпатті в ХІХ ст.

Олександр Духнович – великий борець за національну свободу та ідентифікацію карпатоукраїнців (карпаторуських) на Закарпатті в ХІХ ст.

31 березня 2015|Super User - avatar Super User|Hits:5866

30 березня 2015 року виповнилось 150 років з дня смерті великого будителя карпатоукраїнців (карпаторуських, ру...

Роздуми: до якої церкви повинні належати українці в Україні…

Роздуми: до якої церкви повинні належати українці в Україні…

25 березня 2015|Super User - avatar Super User|Hits:5822

Завдячуючи чужинським політичним та церковним центрам, Україна і українці умисно були втягнуті у вікове церков...

Ідеї Шевченка про Бога і націю

Ідеї Шевченка про Бога і націю

28 лютого 2013|Super User - avatar Super User|Hits:5963

Майже тридцять п'ять років панування Москви на Україні виховали багато духовних яничар і між наддніпрянцями, і...