Акредитація

волшебные страны нашего мира

Експертний висновок чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030401 "Правознавство"

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напрямку підготовки 6.020301 "Філософія"

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки здобувачів вищої освіти за ступенем "молодший спеціаліст" у галузі знань 0304 Право, з спеціальності 5.03040101 Правознавство

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030102 "Психологія"

Сертифікати про акредитацію

Страны старого света